ՊԱՏՈՒԱՍՏ

(ի, ից.) NBH 2-0619 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 15c գ. ἑγκέντρισις, ἑμφύτευσις insitio, insertio. Հիւսուած պատուածով. որպէս ագոյցք ոստոյ յոսա՝ առ նոր կամ առաւել պտղաբերութիւն նմանութեամբ՝ Զօդ. կցորդութիւն. սատար. պատկին, պատրուս. ... *Մտցէ ձայնդ այդ աստուածաարարեալ ընդ պատուաստ յօդիցս շաղկապութեան. Նար. ՟Ղ՟Բ: *Առ զհոդւոյն հո՛ղմըն պատուաստ, ղեկա՛ խրատիւըս՝ լե՛ր պատրաստ. Կրպտ. ոտ.: ՊԱՏՈՒԱՍՏ. Յաւելուած. վերագրութիւն. կցուած. իլավէ, ուստի որդեգիրն կոչի Որդի պատուաստիւ, որ եւ դրութեամբ, Պաճուճանօք. որպէս յն. θέσις adoptio θετικῶς, προσαχθείς per adoptionem promotus. *Ասաց նախ զիւր հայր, որ բնութեամբն իսկ էր. եւ ապա էած ʼի վերայ, եւ հայրն ձեր, որ պատուաստիւն էր: Որդի կոչեցաւ՝ ոչ եթէ պատուաստիւ որդեգրութեան, այլ բնութեամբ՝ ծնեալ ʼի հօրէ: Լիել լինիք եւ դուք՝ որդիք, այլ պատուաստիւ ըստ շնորհաց: Առ հայր իմ, եւ առ հայր ձեր, այսինքն այլազգ իմ՝ բնութեամբ, այլազգ ձեր պատուաստիւ. Կոչ. ՟Է. ՟Ծ. ՟Ծ՟Ա:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱԳՈՐԾ — (ի, աց, կամ ից.) NBH 1 0322 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 13c, 14c θεόκτιστος a deo creatus, traditus ՅԱտուածոյ գործեալ. որ ինչ է գործ այսինքն, եւ աստուածային. *Ըստ աստուածագործ սրբութեան օրինագիր կրօնից. ՟Բ. Մակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԻԹ — (ի, աց.) NBH 1 0683 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. σφήν cuneus գրի եւ իբրեւ ռմկ. Իրիթ. Սեպ. երկաթ կամ փայտ տափարակ յանգեալ ի սայր սուր. չիվի, գամա. *Հերձեալ փայտ մեծ, եւ եդեալ սեպս, ասէ ցառիւծ եւ ցսայլսն, օգնեցէ՛ք ինձ պատառել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՂԿԱՊՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0462 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c գ. ՇԱՂԿԱՊՈՒԹԻՒՆ ՇԱՂԿԱՊՈՒՄՆ. σύνδεσις colligatio, conjunctio, nexus. Շաղկապիլն. զօդումն. միաւորութիւն. *բոլորւթիւնք, մասունք, շաղկապութիւնք մասանցն: Զհոդւոյ եւ զմարմնոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՂԿԱՊՈՒՄՆ — (պման.) NBH 2 0462 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c գ. ՇԱՂԿԱՊՈՒԹԻՒՆ ՇԱՂԿԱՊՈՒՄՆ. σύνδεσις colligatio, conjunctio, nexus. Շաղկապիլն. զօդումն. միաւորութիւն. *բոլորւթիւնք, մասունք, շաղկապութիւնք մասանցն: Զհոդւոյ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏՐՈՒՍ — (ի.) NBH 2 0625 Chronological Sequence: 14c գ. Բառ ռմկ. որպէս Պատկին. պատուաստ. *Բնութիւնն (զծառս) տայ պահել՝ տնկօք եւ ոստօք պատրուսի, եւ կաօք. Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՂՈՑԱՁԵՒ — ( ) NBH 2 0723 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա. πριονοειδής, πριστοειδής կամ περιστηροειδής serrae speciem referens. Ունօղ զձեւ սղոցի. ժանեւոր իբրեւ զսղոց. *Արարի զքեզ իբրեւ զանիւս նորս սղոցաձեւ կամնասայլից. Ես.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.