ՊԱՐԱՆՈՑ

(ի, աց.) NBH 2-0627 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 13c գ. τράχηλος, αὑχήν collum, ervix. Վիզ. փող. ուլն մարդոյ եւ անասնոյ. ... իմա որպէս ամբողջ բոլորակութիւն ուլան, ʼի ձայնէս պար, յն. բէրի՛ այսինքն շուրջ, կամ պարան. վասն որոյ խառն ʼի ստուգաբանութէան հյ. եւ յն. ասի վասն անուանո Պերինոս կամ Բէրինոս: *Բայց քո անունդ պերինոս քարշեսցվե իւրուստն յավիտենական. Հ=Յ. *Զուլենիսն ագոյց ʼի վերայ մերկապարանոցի նորա: Լուծցես զլուծ նորա պարանոցէ քումմէ: Անկաւ ʼի վերայ պարանոց նորա եւ համբուրեաց զնա: Արկ մարգրակոցկի ʼի պարանոց նորա: Զմանկունսն պարանոցէ մարցն կախէին: Եթէ դու՞ յանգուցի ձիոյ զօրութիւն, եւ զգեցուցեր զրահ ընդ պարանոցաւ նորա. Եւն: *Որ մերձ ʼի պարանոցա խաղաճախուղճն՝ զձայն առ արգելացոլ. Դիոն. կազմ. ՟Ծ: *Ամբարտաւանել՝ ոչ երբէք պարանոց ինքեանց արարչին խոնարհացուցանէին. Կիւրղ. ղկ.: Ոճով ասի. *Գիտեմ զհեստութիւն քո, եւ զխիստ պարանոց քո. Օր. ՟Լ՟Ա. 27: *Զպարանոցս ձեր մի՛ եւս խստացուցանէք. Օր. ՟Ծ. 16: *Գնացին ʼի բարձր պարանոց. Ես. ՟Գ. 16: *Կորացոյց իսրայել զպարանոց իւրաւջին թշնամեաց իւրոց. Յես. ՟Է. 24: *պարուսցեն զպարանոցս առաջի թշնամեաց ... Յես. ՟Է. 12: *Ի նոցա իսկ պարանոցն (...) ամենեւին կրթիցի ... նապն. Ոսկ. մ. ՟Բ. 17: *Յիմս պարանոց, եղբայր, այս ամենայն. Կլիմաք.: ՊԱՐԱՆՈՑ. ἡθμός colum, qualus. Կիրճ ծովու երկայնլոյ ըստ նմանութիւն պարանոցի, կամ աղեկատի. ... *Ներքին ծով ըստ նեղ գնացից ʼի պարանոցս դարձեալ: Ընդ նեղ եւ ընդ երկայնաձիգ անցանելով պարանոց, եւ դարձեալ վերստին լայնանայ. Արիստ. աշխ.: կամ ἱσθμός isthmus. պարանոցաձեւ ցամաք ʼի մէջ երկուց ծովուց. *Եւրոպէ ... արձագանքն հերակլեայ, եւ խորքն պոնտոսի, եւ ծովն իւռկանեայ. յորմէ նեզագոյն պոնտոսի, եւ ծովն իւռկանայ. յորմէ նեզագոյն պարանոց ինչ ʼի պոնտոս անցանի: իսկ ասիա է յասացեալ պարանոցէդ պանտոսի եւ իւռկանայ ծովուն մինչեւ ցմիւս պարանոցն, Եւն. Արիստ. աշխ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԽԱՌԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0924 Chronological Sequence: Early classical, 13c գ. նոյն ընդ Կառան. որ եւ ԿԱՐ. այսինքն Պարան. չուան. տոռն. կապանք պարանոցի. գուցէ նաեւ Անուր. ... *Արկանելխառան ʼի պարանոց նորա, եւ ածել ունել զնա առ դուրս սենեկին. * Ագաթ. (յն. թարգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴՐ — (դեր, րաց.) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c ԱԶԴՐ գրի եւ ԱՍՏՐ. μηρός, μηρίον, σκέλος , femur, crus, ilium Մասն կենդանւոյ ʼի միջաց եւ ʼի վայր՝ մինչեւ ʼի ծունկս եւ ցոլոգս. զիստ. երանք. բարձք. պուտ, ույլուգ, պալտըր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԾԵԼԻ — ( ) NBH 1 0103 Chronological Sequence: 6c ա. ԱՆԱԾԵԼԻ ԱՆԱԾՈՒ. ἁκαμπής inflexibilis, rigidus Զոր չէ մարթ ածել յինքն կամ թեքել. անկորանալի. կարծր. որ չիճըկիր. ... *Եսաւ է կաղնին անածելին եւ անխոնարհեցուցանելին, եւ թաւ. Փիլ. լին.: *Պարանոց ձեր, ասէ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԾՈՒ — ( ) NBH 1 0103 Chronological Sequence: 6c ա. ԱՆԱԾԵԼԻ ԱՆԱԾՈՒ. ἁκαμπής inflexibilis, rigidus Զոր չէ մարթ ածել յինքն կամ թեքել. անկորանալի. կարծր. որ չիճըկիր. ... *Եսաւ է կաղնին անածելին եւ անխոնարհեցուցանելին, եւ թաւ. Փիլ. լին.: *Պարանոց ձեր, ասէ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՈՆԱՐՀ — ( ) NBH 1 0161 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. Իբր աննուաստ. եւ անխոնարհելի. *Այսօր անխոնարհն իւրում ծառային զգլուխն խոնարհեցուցանէ. Ճշ.: *Պարանոց ձեր մի՛ լիցի անխոնարհ եւ անկորանալի. Փիլ. բագն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՐ — I. ( ) NBH 1 0171 Chronological Sequence: Unknown date ա. Իբր առանց կարանի. ոչ կարեալ, այլ հիւսեալ. կամ փորանկեալ. եւ անձեռագործ. չկարած, չհուսած. ... *Մերկացուցին զանկար պատմուճան նորա, եւ զանփորտիկն: Արկին վիճակ ʼի վերայ անկար պատմուճանին. զայս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿՈՐԱՆԱԼԻ — ( ) NBH 1 0176 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c ա. Որ ոչ կորանայ. անխոնարհելի. որ չի ճկիր, չիծռիր. ... ἁκαμπής inflexibilis *Պարանոց ձեր ասէ մի՛ խիստ լիցի, այս ինքն է՝ մի՛ անխոնարհ եւ անկորանալի լիցի միտքն. Փիլ. բագն.: *Երկինք՝ մարմին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՐԱՊԱՏ — (ա.) NBH 1 0247 Chronological Sequence: 13c ԱՆՐԱՊԱՏ եւ ԱՆՐԱՓԱԿԵԱԼ Անրով պատեալ. կաշկանդեալ փակեալ որպէս անրով, կամ ամրափակեալ. պինտ գոցած, կղպած. ... *Մի՛ շարժեր զսուր հրեղինացն յանրապատ պարանոց իմ: Կորզեա՛ զիս յանրափակեալ դրանէ կորստեան. Բենիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՐԱՓԱԿԵԱԼ — ( ) NBH 1 0247 Chronological Sequence: 13c ԱՆՐԱՊԱՏ եւ ԱՆՐԱՓԱԿԵԱԼ Անրով պատեալ. կաշկանդեալ փակեալ որպէս անրով, կամ ամրափակեալ. պինտ գոցած, կղպած. ... *Մի՛ շարժեր զսուր հրեղինացն յանրապատ պարանոց իմ: Կորզեա՛ զիս յանրափակեալ դրանէ կորստեան. Բենիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՍԱՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0292 Chronological Sequence: 8c գ. Բարակ չուան. լար. *Արկին առասան ʼի պարանոց նորա. Աթ. ի ստեփ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.