ՊԱՐԱՊՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 2-0629 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c, 14c գ. σχολή otium ἡρεμία tranquillitas εὑκαιρία opportunitas. Ժամ պարապոյ. անզբաղութիւն. հանդարտութիւն. պարապ գտնուիլը, բան չունենալը. *Թերեւս իսկ ըստ պարապութեան արժանի պատմութիւնն հանդիպիցի Պղատ. տիմ.: *Կամէի, եթէ էր ձեր պարապութիւն ամենեցունցդ, բերել ʼի մեջ ձեր զգիրս միոյ փիլիսոփայի: Զժամանակն խնդրեա՛ եւ զպարապութիւն եւ զտեղի: ՈՒնել զհանդարտութիւն յաղօթսն, եւ կազմել անձանց բազում պարապություն: Մի մատն լիցուք մեզ պարապութեան անցաւոր կենցաղոյս. Ոսկ. յհ. եւ Ոսկ. մտթ. եւ այլն: *Զամենայն պարապութեան աւուրս՝ եօթներորդ (կամ շաբաթ) կոշէ. Բրսղ. մրկ.: *Ոչ ունիմ այսօր պարապութիւն՝ գալ ընդ քեզ. Ոսկիփոր.: ՊԱՐԱՊՈՒԹԻՒՆ. ἁσχολία occupatio ἑπιμονή, προεδρία, διατριβή mora, assiduitas. Պարապելն ʼի գործս. հանապազորդութիւն. դեգերանք. *Պարապութիւն նորա՝ նորոգել զանազանութիւն (քանդակաց). Սիր. ՟Լ՟Ը. 28: *Բազում աղօթից պետք լինիցին, բազում ժուժկալութեան, բազում պարապութեան, զի կարիսցեմք հասանել խոստացելոց բարութեանցն: Ի սակաւ ժամու մեծամեծ չարիս գործէ բարկութիւնն. չկարոտանայ բազում պարապութեան. Ոսկ. եբր. եւ Ոսկ. մտթ.: մ. ԸՍՏ ՊԱՐԱՊՈՒԹԵԱՆ. իբր մ. Պարապով. *Սակաւ ինչ ժամանակ տացի ... զի այսպէս ըստ պարապութեան փորձեսցէ զանձն իւր ʼի լաւագոյնսն. Նիւս. ի թէոդոր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՊԱՐԱՊՈՒՄՆ — (պման, անց.) NBH 2 0629 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 9c, 12c գ. σχολή otium. Պարապելն ʼի գործոց. պարապութիւն ժամ առնուլն. *Պարապմամբ արդ վայելեմբք, եւ ոչինչ է որ փութացուցանէ զմեզ. Պղատ. օրին. ՟Ղ: *Տեղիս այս լռութիւն տալով եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.