ԱԽՏԱՒՈՐԱԲԱՐ

(-) NBH 1-0019 Chronological Sequence: 8c, 12c մ. ἑμπαθῶς cum adflictu vel passionibus Ախտաւոր օրինակաւ, անկարգ ախորժակաւ. *Զբանաստեղծից նիւթեղինապէս եւ ախտաւորաբար մնալն ... Ի գետնանախանձ նուաստութիւն պատկերացն ախտաւորաբար խթիլ. Դիոն. թղթ. եւ Դիոն. երկն.: *Ախտաւորաբար սիրել, կամ աղօթել. Սարգ. յկ. ՟Ժ: եւ Սարգ. ՟ա. պ. ՟Է: Իսկ ԱԽՏԱՒՈՐԱԲԱՐ ՆԵՐԳՈՐԾԵԱԼՆ՝ է Այսահար. ἑμπαθῶς ἑνεργούμενος Դիոն. եկեղ. ՟Գ: Տ. եւ ԱԽՏԱՒՈՐ, եւ ԱՆՄԱՔՈՒՐ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԽՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0017 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c, 13c մ. ἑμπαθῶς ut affectibus obnoxius Կրիւք. կարեօք. ըստ կարեաց մարմնոյ. *Ախտաբար՝ ի՛մն Աստուած ոչ ծնաւ. աստուածավայելչապէս ասեմ զծնունդն: Կերակրոց եւ ըմպելեաց ախտաբար հոսմանց. Նիւս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 435 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ποιητής poeta, vates Ստեղծաբան. բանահիւս. մանաւանդ քերթող. եւ յն. ձայնիւ, պուետէս, պուետիկոս. (այսինքն արարօղ, կերտօղ՝ իմա՛ տաղաչափական բանից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱԶ — I. (ի, ից.) NBH 1 0910 Chronological Sequence: 11c, 18c գ. նոյն ընդ Գիծ. գիր. ար. խադդ. Ուստի խազք շարականաց. որպէս եւ Ակօսաձեւ գիծք սեանց, ձեռաց , եւ այլն: γραμμή, πτύξ lintea, stria. Ըստ այսմ ընթեռնու Ստեփ. լեհ. ʼի Մագ. ՟Ժ՟Ը: *Որք զօրէն լակոնաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0993 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c, 13c, 14c ն. ԽՐԵՄ ԽՐԻՄ. ἑρείδω figo, trudo ἑμπαγεῖναι affigi. Մխել եւ մխիլ ʼի խորս աւազոյ, տղմոյ, հողոյ, եւայլն. հարստել, տիլ. մածանիլ. պինդ կռուիլ, յարիլ. ... *Մօտ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՇՏԱԽՏԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0086 Chronological Sequence: 12c ձ. Հեշտանալ ախտաւորաբար. վաւաշել. *Թէեւ ինչս ժողովէ, թէ հեշտախտի, թէ որովայնամոլի. Լմբ. առակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՐՄՆԱՒՈՐԱԲԱՐ — ( ) NBH 2 0229 Chronological Sequence: Unknown date, 13c Տ. ՄԱՐՄՆԱՒՈՐԱՊԷՍ. *Կերինթոսի աղանդոյն, որ ախտաւորաբար եւ մարմնաւորաբար եւ մարմնաւոր ցանկութեամբ դաւանէր զյարութիւնն. Պտմ. վր.: *Նշանակէ մարթա զայնպիսիսն, որք ընդունին զքրիստոս մարմնաւորապէս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՂԱՆՉԱԲԱՐ — ( ) NBH 2 0246 Chronological Sequence: Unknown date մ. πλημμελῶς vitiose. Մեղանչական եւ պարսաւելի օրինակաւ. ախտաւորաբար. *Մեղանչաբար յառաջ եկեալ: Մեղանչաբար շարժեալ. Մաքս. ի դիոն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԻՒԹԵՂԻՆԱՊԷՍ — ( ) NBH 2 0427 Chronological Sequence: 8c մ. προσύλως materialiter, adhaerendo materiae. Որպէս նիւթեղէն, կամ յարեալ ʼի նիւթ. մարմնասիրութեամբ. *Եւ ոչ զբազմացն ասեմ կթարծիս զբանաստեղծից՝ նիւթեղինապէս եւ ախտաւորաբար մնալն, եւ զարարածս՝ եւ ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՋԵՐԱՆԻՄ — (րայ, րեալ կամ րանեալ.) NBH 2 0671 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 14c ձ. πυρέττομαι, καύχομαι febre ardeo, uror συντήκομαι liquesco, consumor νοσέω aegroto եւն. Ջերիլ. ջեռնուլ՝ որպէս տապիլ, տոչորիլ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.