ՊՂՏՈՐՈՒՄՆ

(րման, անց.) NBH 2-0655 Chronological Sequence: 5c, 14c - Նոյն է ընդ վ. *Յորժամ բարձրանան մոլարքն ʼի վերին անշարժութիւն մերձ, առնին պղտորումք եւ կայծակունք. Ոսկիփոր.: *Զոր ոչ ոք կարէ գիտել, պէ որպէս, դիւրեա՞ կամ սաստիկ պղտորմամբ պատերազմդ եղեալ վճարեսցի, Փարպ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԲՈԽՈՒՄՆ — (խման.) NBH 1 0057 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c գ. σύγχεσις confusio, perturbatio Խռովութիւն. շփոթութիւն. պղտորումն. *Բնութեանս ամբոխումն. Նիւս. կուս.: *Բորբոքումն առաջին, որ է ամբոխումն. Վրք. հց. ՟Բ: *Ամբոխումն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՅԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0087 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c գ. Այլայլին. այլազգ իմն լինելն իւիք օրինակաւ. փոփոխումն. յեղումն. այլութիւն. այլայլումն. եւ ըստ իմաստասիրաց՝ փոփոխութիւն որակի. ἁλλοίωσις mutatio ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿԵՒԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0692 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 13c գ. ἁμφισβητησμός, θόρυβος, ἑρεσχελία , ἕλεγχος dubitandi locus, suspicio եւն. Երկուանք խիթալի. կասկած երկիւղալի. ծուփք եւ յանդիմանութիւն խղճի. պղտորումն. յոյզք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՂՕՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0165 Chronological Sequence: 7c գ. Կա՛մ է Թաքնութիւն. դադարուն. եւ կամ Ողողութիւն. ուղխ. *Պղտորումն, մթութիւն, ցրտութիւն, պնտութիւն, ղօղութիւնք, պակասութիւնք պտղոց. Շիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈՅԶ — (յոյզք, յուզից, զիւք.) NBH 2 0368 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c գ. Արմատ Յուզելոյ. որ եւ ՅՈՒԶՈՒՄՆ, յուզման. որպէս ἑξέτασις inquisitio. Խոյզ եւ խնդիր. որոնումն. քննութիւն. վէճ. պրպըտելն, փնտռտելն. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՓՈԹ — (ի, ից, եւ ոյ, ոց.) NBH 2 0500 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. σύγχυσις, ταραχή, στάσις (լծ. եւ σπουδή ). confusio, perturbatio, seditio, studium partium, factio. վր. շփո՛թի. (գրի եւ Շփոյթ. որպէս թէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՓՈԹՈՒՄՆ — (թման.) NBH 2 0500 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c, 13c գ. σύγχυσις confusio. Շփոթելն, իլն, եւ Շփոթ. խառնակութիւն. պղտորումն. *Յայսպիսի շփոթման խորհրդոց. Խոր. ՟Ա. 24: *Զտրտմութիւն զշփոթումն անձին: Արթուն եւ զգաստ իցէ, եւ ժողովէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.