ԱՆՁԵՌՆԱՐԿԵԼԻ

(լւոյ, լեաց.) NBH 1-0190 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c - Յոր ἁνεπιχείρητος, ἅληπτος qui nequit assequi, qui non prehenditur չէ մարթ ձեռն արկանել կամ հասուցանել. ոչ ածելի զբռամբ. անըմբռնելի. անհպելի, անհնարին. ... *Ամենեւին անհասանելին՝ անյուսալի է, եւ անձեռնարկելի. Ածաբ. ծն.: *Մկրտութիւն՝ կնիք անձեռնարկելի. Բրս. մկրտ.: *Զանձեռնարկելին ամենեւին, եւ զանըմբռնելին ʼի մահուանէ բնութիւն, այս ինքն զԱստուածութիւն. Պրպմ. ՟Լ՟Է: *Վերամբարձութիւն անձեռնարկելի: Ոչ երբէք ելանէ ըստ բան քո իր անձեռնարկելի. Նար. ՟Հ՟Ե. ՟Հ՟Զ: *Ո՛չ է պարտ անհաս եւ անձեռնարկելի իրաց պատմօղ լինել: Պարգեւս անձեռնարկելիս խոստանայր. Լաստ. ՟Ի՟Ե: *Աղօթէ, զի եւ մայրն անձեռնարկելի մնասցէ շանցն. Վրդն. սղ.: *Թէպէտ եւ ինձ յոյժ ծանունք են, եւ անձեռնարկելիք. Նանայ. յռջբ: *Պէսպէս պտուղ առաքինութեանցն՝ անձեռնարկելի էր սատանայի. Լմբ. սղ.: *Բարկացողն՝ անձեռնարկելի խրատտուաց. Սարգ. յկ. ՟Դ: *Խոնարհութիւն շտեմարան անձեռնարկելի է գողոց. Կլիմաք.: ԱՆՁԵՌՆԱՐԿԵԼԻ Է. Անհնար է. անմարթ է. *Մերով բնութեամբ անձեռնարկելի էր հպել ʼի նորայն բարձրութիւն. Շ. մտթ.: *Ինձ յոքունց տարացոյց վկայս կացուցանել ո՛չ է անձեռնարկելի. Մագ. ՟Ի՟Ա:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄՈՒՐ — ( ) NBH 1 0073 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c ա. ռմկ. ամո՛ւր, ամպուր. լծ. թ. մամուր, եւ էմին. ὁχυρός կամ ἑχυρός munitus, firmus, tutus, ἑπικαίριος commodus, ἱσχυρός fortis, validus, ἁσφαλής cautus ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՐԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0075 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c չ. ὁχυρόομαι munior, firmor, circumsepior, circumvallor Ամո՛ւր լինել. ամրութիւն զգենուլ. զինիլ. պնդիլ. զգուշանալ. պատիլ. յապահովիլ. ամըրնալ, պատրաստուիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0076 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ὁχύρωμα, ἑρυμνότης, κρημνότης munitio, munimentum, firmitas Ամո՛ւր եւ անքոյթ գոլն. յապահովութիւն. պատսպարութիւն. հաստատութիւն, սերտութիւն. պնդութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿՈՂՈՊՈՒՏ — (ա.) NBH 1 0175 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 9c, 10c, 11c, 12c ԱՆԿՈՂՈՊՈՒՏ ԱՆԿՈՂՈՊՏԵԼԻ ἅσυλος inspoliatus, intemeratus, tutissimus Զոր չէ մարթ կողոպտել. անկապտելի. անքոյթ. անձեռնարկելի. անապական, որ չի թալլըւիր. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՍԱՆԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0181 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c Տ. ԱՆՀԱՍ ըստ ՟Ա նշ. ἁνέφικτος, ἅληπτος quo perveniri nequit, non assequandus *Զանհասանելին ինքեան յափշտակելով զբարձրութիւնն. Յհ. իմ. եկեղ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁԵՌՆՀԱՍ — (ի, ից.) NBH 1 0190 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 13c ա. Ուր ոչ հասանէ ձեռն. Տե՛ս ԱՆՁԵՌՆԱՐԿԵԼԻ. *Բնակութիւն քո երկնից երկինք են՝ աներեւոյթ անձեռնհաս ձեռին մարդոյ. ՟Գ. Մակ. ՟Բ. 8: *Յանձեռնհասն բարձրութենէ. Նար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅՈՒՍԱԼԻ — (լւոյ, լեաց) NBH 1 0209 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἁέλπιστος insperabilis Ոչ յուսալի. անյոյս՝ ըստ ՟Բ նշ. յուսահատելի. եւ Անակնունելի. անկարծ. *Ամենեւին անհասանելին անյուսալի է եւ անձեռնարկելի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՇՕՇԱՓԵԼԻ — (լւոյ, լեաց) NBH 1 0216 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c ա. ἁναφής, ἁχείροτος intactilis, qui tangi nequit Զոր չէ մարթ շօշափել կամ զննել ձեռօք. անձեռնարկելի. անհպելի. անմատչելի. *Անշօշափելին եւ անչարչարելին. Ածազգ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԼԱՆԵՄ — (ելի, ելեր, ել, ե՛լ. (գտանի եւ ձ. ելայ, ար, աւ. ուստի ռմկ. էլլել, էլլալ .)) NBH 1 0649 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c չ. ἑξέρχομαι, ἑκβαίνω exeo, egredior ... եւն. Ի դուրս գալ, ներքուստ արտաքս. գնալ այլուր ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺՈՒԺԿԱԼԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0839 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԺՈՒԺԿԱԼԱՊԷՍ. *Ժուժկալաբար անձեռնարկելի զանձին նորա պահեաց զբարի. Մաքս. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.