ՋԵՐԱՆԻՄ

(րայ, րեալ կամ րանեալ.) NBH 2-0671 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 14c ձ. πυρέττομαι, καύχομαι febre ardeo, uror συντήκομαι liquesco, consumor νοσέω aegroto եւն. Ջերիլ. ջեռնուլ՝ որպէս տապիլ, տոչորիլ, ախտաւորաբար յարիլ, զակատիլ. ախտանալ. կրել զջերմն մահաբեր ախտի, եւ մոլիլ ախտիւք կրից. խիստ տաքնալ, հիւանդանալ, մարազլը ըլլալ մարմնով կամ հոգւով. ... *Անականէր ʼի մահիճս իւր, եւ զախտ մահու ջերանէր. ՟Ա. Մակ. ՟Ա. 6: *Ծիւրական ցաւօք ջերեալ վախճանեցաւ. Եւս. քր. ՟Ա: *Ջերանիլ հիւծմամբ: Փիլ. նխ. ՟բ.: Խոր. ՟Գ. 46: *Բժիշկքն զջերանեալն կանգնեսցեն: Ի բազում խորհրդոց միտքն ջերանին. Ոսկ. ՟ա. տիմ.: *Զվաղենտիանոսեաց ցաւս ջերանիցի. Ոսկ. ես.: *Զանգիւտ կորուստն ջերանիս անյուսալի քան զառաջինն. Սանահն.: *Զմահու ցաւ ջերանի: Հիւանդացեալ՝ զքուն մահու ջերանի. Լաստ. ՟Դ. ՟Թ: *Զծօվակոքն եւեթ զբօսնուին, եւ ʼի մաքսաւորութեան ջերանէին: Ընդ է՞ր թողեալ զպահսն՝ եւ առ սեղանս ջերանիցին. Ոսկ. մտթ.: *Ջերանէին յայնպիսի ախտս (արծաթ սիրութեան): Ջերանէր սրտմութեամբ. Վրք. ոսկ.: *Ի նմին յամառեալ ջերանէր ʼի մոլորութեանն. Նանայ.: *Առ պատկերսն ջերանէին մարդիկ (կռապաշտութեամբ). Սեբեր. ՟Ը: *Առ սեղանովն ջերանիցին (որկրամոլութեամբ). Երզն. մտթ.: *Ըստ հրամանի ջերանելոյ ոստիկանին (այսինքն վառելոյ ʼի ցասումն). Յհ. կթ.: *Մախանօքն եւ նախանձու ջերանի. Լմբ. առակ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՋԵՌԱՆԻՄ — ( ) NBH 2 0671 Chronological Sequence: Unknown date Տ. Ջեռնում, եւ ջերանիմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՋԵՌՆՈՒՄ — (ռայ, ռեալ կամ ռուցեալ.) NBH 2 0671 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c չ. ՋԵՌՆՈՒՄ կամ ՋԵՌԱՆԻՄ. θερμαίνομαι, διαθερμαίνομαι calefio, incalesco, ferveo, alefacio me. Ջերմութիւն զգալ կամ զգենուլ. ջերմանալ. եբր. խամամ եւն. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՋԵՐԻՄ — (րեալ.) NBH 2 0672 Chronological Sequence: 10c Տ. Ջերանիմ. *Յօտարոտի սէր սեղեխացն ջերելով. Անան. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.