ԱՆՁՆԱԿԱՆ

(ի, աց.) NBH 1-0193 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ψυχικός animatus, animalis, ceu animae, vitalis, πνευματικός spiritualis Հոգեկան. հոգեւոր. իմանալի, բանաւոր. շնչաւոր. կենդանական. ... *Քահանայապետն ʼի սրբոցն սրբոց ոչ մտանէ պճղնաւորաւն, նուիրել զանձնական արիւնն: Զանձնական զխուճապ Աստուծոյ յինէն ʼի բաց փարատեցուցեալ. Փիլ. այլաբ.: *Յանձնական էութեան իւրում զիւրն ունի, այլ վասն երեւելի արարածոցս առեալ նմանութիւն. Ագաթ.: *Մարմնականաց եւ անձնականաց: Անձնականացն աներեւութից: Անձնական օձ, կամ ցաւ, կամ երկիր, կամ քաղաք եւ այլն. Նար. ստէպ: Լմբ. սղ. ՟Ծ՟Դ: *Անձնական պատարագ լինել Աստուծոյ կենդանւոյ. Վահր. դտ.: *Անձնական առաքինութիւնք. Սարկ. քհ.: *Անձնական զօրութիւնք. Նիւս. բն. ստէպ. իմա՛ կենդանական, եւ յօժարական. զոր օրինակ երեւակայութիւն, միտք, յիշողութիւն, շարժութիւն, զգայութիւն: Կամ իբր անձնաւոր. *Բանն Աստուած՝ բան անձնական, եւ մարդ կատարեալ. Ոսկ. ես.: Անձին սեպհական. իւրական. յատուկ. *Ոչինչ անձնական խօսեցայ ընդ ձեզ. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 23: *Զձայնս զանձնականս, եւ զչարչարանս զանձնականս. Բրս.: Յհ. իմ. երեւ.: Տօնակ.: *Կանխէին անձնական կամօք ʼի պահս եւ յաղօթս. Ճ. ՟Բ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԱՆՁՆ — (ձին, ձինք կամ ձունք, ձանց կամ ձնից.) NBH 1 0106 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c ա. ἅψυχος inanimis, inanimatus ( ʼի բառէս անձն, ո՛չ ըստ որում դէմք, այլ ըստ որում հոգի կամ շունչ բանական. որպէս եւ անձնաւոր ասի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆԱԿԱՄ — ( ) NBH 1 0193 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c ա. Որ անձին կամօք վարի. անձնիշխան. *Կարգեաց զբանաւորս, զխօսունս՝ իմաստունս անձնակամս. Բուզ. ՟Դ. 5: Եւ ինքնակամ. յօժարակամ. *Կանխէին անձնակամ կամօք ʼի պահս եւ յաղօթս. Ագաթ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑՆԻՒՐ — (իւր, իւրոց կամ իւրց կամ իւր.) NBH 1 0250 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c ա. ԱՆՑՆԻՒՐ ἔκαστος, η, ον· ἔκαστος ἐαυτοῦ quisque, etc. singuli (գտանի գրեալ եւ ԱՆՁՆԻՒՐ). Իւրաքանչիւր. ամենայն ոք կամ ինչ՝ մի առ մի. եւ Ուրոյն ուորյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՆՁՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0285 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. ἵδιος proprius Առ անձն իւր վերաբերեալ. ինքեան եւեթ պատշաճեալ. սեպհական. յատուկ. անձնական. մասնաւոր. *Ես ոչինչ առանձնական խօսեցայ ընդ ձեզ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՆՁՆԱՒՈՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0285 Chronological Sequence: 5c, 8c, 10c ա. εἱδιώτερος specialis Յատկական. սեպհական. որոշեալ. առանձնական. յն. տեսակագոյն. *Զոր ինչ դու պահեցեր ազգակցութեան անուանցն, զնոյն եւ մեք պահանջեսցուք առանձնաւորականսդ՝ ըստ քում ստեղծանելոյդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՁԱՆ — (ի աց.) NBH 1 0366 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. στήλη cippus, columna Կոթող. որձաքար կանգուն. կամ բարձր անկեալ տախտակ կամ սիւն քարեղէն հանդերձ յիշատակագրութեամբ. մանաւանդ տապանաքար ուղղորդ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆ — I. (ի, ից.) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. λόγος, ῤῆμα verbo, oratio, sermo Խօսք. ասացուած. զրոյց կարգաւոր. շարք բառից բերանով բարբառեալ յայտնիչ իմաստից մտաց, կամ ʼի գիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՂԵՌՆԱՅԻՆ — (յնոյ, ոց.) NBH 1 0654 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c ա. ԵՂԵՌՆԱՅԻՆ ԵՂԵՌՆԱՒՈՐ. ἁθλιώτατος miserrimus ὁλέθριος nocivus, exitiosus Չար. ժանտ. դժնեայ. թշուառական. վնասակար. կորստական. սատակչական. *Ի կորեանց առիւծուց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՂԵՌՆԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0654 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c ա. ԵՂԵՌՆԱՅԻՆ ԵՂԵՌՆԱՒՈՐ. ἁθλιώτατος miserrimus ὁλέθριος nocivus, exitiosus Չար. ժանտ. դժնեայ. թշուառական. վնասակար. կորստական. սատակչական. *Ի կորեանց առիւծուց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՕԴԵՄ — (եցի.) NBH 1 0754 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c ն. ζευγνύω, ἑπιζεύγνυμι jungo, adjungo συνδέω colligo, ( gas,) connecto Յօդել պնդութեամբ ընդ միմեանս. զուգել. յարել. կցել. շաղկապել. միաւորել ո՛ր եւ է օրինակաւ. ... *Զօդեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.