ՍԱՐԴԻՈՆ

(ի, իւ, աց.) NBH 2-0700 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 11c գ. Բառ յն. լտ. σάρδιον եւ σάρδιος, σάρδινος sardius, sarda, sardinea gemmacarniola (որպէս թէ ʼի սարդիս քաղաքէ լիդացւոց, կամ ʼի սարդենիայ կղզւոյ). Քար պահուական՝ կարմիր ʼի գոյն մսոյ, է՛ որ թափանցիկ, եւ է՛ որ անթափանց՝ քանդակելի. տե՛ս Ել. ՟Ի՟Ը. 17: ՟Լ՟Է. 8: Եզեկ. ՟Ի՟Ը. 13: Առակ. ՟Ի՟Ե. 11. 12: Յայտ. ՟Դ. 3: ՟Ի՟Ա. 20: *Սարդիոն բժշկական զօրութիւն ունի, որ զհատեալն ʼի սրոյ բժշկէ. եւ է շիկագոյն արիւնատեսիլ. Տօնակ.: *Ո՛չ սարդիովն զգեցեալ էին, եւ զմրուխտ, եւ զապազիովն. Իսիւք.: *Լինի ʼի սահմանսն յայնոսիկ ակն սարդիոն, եւ ոսկեքար. Խոր. աշխարհ.: *Սարդիոնիւ եւ տպազիոնիւ. Մագ. ՟Ժ՟Գ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԻՒՆԱՏԵՍԱԿ — ( ) NBH 1 0360 Chronological Sequence: Unknown date, 11c ԱՐԻՒՆԱՏԵՍԱԿ ԱՐԻՒՆԱՏԵՍԻԼ. Տ. ԱՐԻՒՆԱՆՄԱՆ. *Զայն որ արիւնատեսակն է, մանրապէս դարձեալ բաշխելով: Գոյն ինչ արիւատեսակ առտուեալ անուամբ կարմիր ասեմք. Պղատ. տիմ.: *Նշան արիւնատեսակ. Ասող. ՟Բ. 2:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԻՒՆԱՏԵՍԻԼ — ( ) NBH 1 0360 Chronological Sequence: Unknown date, 11c ԱՐԻՒՆԱՏԵՍԱԿ ԱՐԻՒՆԱՏԵՍԻԼ. Տ. ԱՐԻՒՆԱՆՄԱՆ. *Զայն որ արիւնատեսակն է, մանրապէս դարձեալ բաշխելով: Գոյն ինչ արիւատեսակ առտուեալ անուամբ կարմիր ասեմք. Պղատ. տիմ.: *Նշան արիւնատեսակ. Ասող. ՟Բ. 2:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՀԱՆԱԿ — ( ) NBH 1 0592 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 13c գ. ԴԱՀԱՆԱԿ կամ ԱԿՆ ԴԱՀԱՆԱԿ. պ. տէհմէ. տէհմէճ. տէհէնէճ. յն. պէսպէս. πράσινος , ἅνθραξ, σαρδονίξ Քար պատուական, որպէս ազգ շափիղայի կամ զմրխտոյ, կանաչ եւ դեղին, ի գոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՄՐՈՒԽՏ — (րխտոյ կամ տի, տաց.) NBH 1 0740 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c գ. յն. սմա՛րղտոս. լտ. սմա՛րակտուս, σμάραγδος smaragdus. թ. զիւմրիւտ ... Ակն պատուական կանաչագոյն. եբր. շօհամ, պարքէթ, եւ այլն. *Երկուս ականս զմրուխտս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՄԱՍՏՈՒՆ — (տնոյ, տնոց.) NBH 1 0850 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ա. σοφός sapiens. ունօղ իմաստութեան. մտաւոր. գիտուն. խելացի. ... որպիսի լինի միայն իմացական եւ բանական արարած, յետ աստուծոյ աղբերն իմաստութեան. *Մի իբրեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԵՌՈՒՄ — (ռի, յե՛ռ.) NBH 2 0355 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 14c ն. περιθέω, περιτίθημι, ἁρτέω , συνάπτω circumpono, apto, connecto, suspendo, appendo եւն. (լծ. յարել, յիրել, յերիւրել.) Շարայարել. յարմարել. յարագրել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՍԿԵՔԱՐ — ( ) NBH 2 0520 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c գ. χρυσόλιθος chrysolithus. որ եւ ՈՍԿԵԱԿՆ. Քար պատուական ոսկեփայլ. ... եբր. թարշիշ. *Զոսկեքարն, զբիւրեղն: Եօթներորդն ոսկեքար. Եզեկ. ՟Ի՟Ը. 13: Յայտ. ՟Ի՟Ա. 20: *Ակն սարդիոն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱՐԴԵՂՈՒՆԳՆ — ( ) NBH 2 0700 Chronological Sequence: Unknown date գ. σαρδώνυξ sardonyx. Սարդիոն ʼի գոյն եղնգան մարդոյ. *Տենչողաբար ... զսարդեղունգնն եւ զասպիս եւ զկարկեհանն խնդրելով. Բրս. ընչեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐԱԳՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0803 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c ն. ἁναγράφω inscribo, describo, rescrio ἁνατίθημι (վերագրել), attribuo, refero, adscribo եւ այլն. Մակագրել, վերագրաւ դրոշմել. արձանագրել. ճառել. գրել. *Վերագրէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.