ԱԾԱՆՑԻՄ

(եցայ.) NBH 1-0020 Chronological Sequence: 6c, 13c ձ. παράγομαι producor, deducor, derivor Յառաջ ածիլ. գոյաւորիլ. ... *Որ ʼի հողոյս ածանցին կենդանական սերմանք, ʼի հասարակաց երկրէ ածանցելոց կենդանեաց. Պիտ.: Ըստ քերականաց՝ յառաջ գալ կամ ծագիլ ածանցաց ʼի նախագաղափարաց, եւ բաղադրելոց ʼի պարզից. *Ածանցականք են, զի նախագաղափարն իմանալի՛ է նախօրինակ ինչ, յորմէ ածանցին, իբրեւ յերկրէ բոյսք եւ կենդանիքն. իսկ սա սոսկակի ʼի վերայ ձայնի միոջ վանգիւ ածանցեալ. Երզն. քեր.: *Ածանցականք դերանուան ածանցին այսպէս: *Թրէսկէլն ածանցեալ է ʼի դիովդերկելոյն. Նոննոս.: (թուի յն. θρησκεύω ի բայէն θέρω, θεραπεύω )

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.