ՍԵՐՄ

(-) NBH 2-0708 Chronological Sequence: Unknown date - Տ. ՍԵՐՄՆ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՍԵՐՄՆ — (ման, մունք կամ մունք, մանց.) NBH 2 0709 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 12c, 14c գ. ՍԵՐՄՆ կամ ՍԵՐՄ եւ ՍԵՐՄԱՆԻՔ. լծ. յն. եւ լտ. σπέρμα, σπόρος, σπορά semen, satum, satio, sparsio. Նիւթ եւ հիւթ ցանելի՝ սկիզբն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՄՏԻՔ — (տեաց.) NBH 1 0370 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ. γέννημα productum, fructus Բերք ʼի գոյզն արմատոց ծնեալք. արդիւնք երկրի կամ բուսոց հանձելեաց, կամ հատից սերմանելեաց. որպէս ցորեան, գարի, ոսպն, եւ այլն. ունդք. ընդեղէնք. ... *Արմտիք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՂՆ — ( ) NBH 1 480 Chronological Sequence: 13c Իբր արմատ Բեղուն բառիս, եւ ածանցելոյն ʼի նմանէ, յիշի ʼի Հին բռ. այսպէս. *Բեղուն, սերմ, կամ պտուղ. բեղն, բերքʼʼ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐՋԱՆԿԱՀԱՒԱՏ — ( ) NBH 1 0703 Chronological Sequence: 5c ա. Երջանիկ հաւատով. սրբակրօն. *Ստեփանոս սերմ երջանկահաւատ՝ մարգարէական հոգւոյ. Գր. սքանչ. ի ստեփ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՐ — ( ) NBH 1 0892 Chronological Sequence: Unknown date ὅρτυξ coturnix.Թռչուն պարարտ եւ փափկամիս կարճ ատամբ: ... LACKING 4 lines ԼՈՐ որպէս Լօռ, զոր տեսցես. եւ կամ այլ խոտ. βοτάνιον որպէս բոյս փոքրիկ, բուսուկ. herbula, herba pusilla. *Լորի սերմ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՕՌԱՍԵՐՄ — ( ) NBH 1 0909 Chronological Sequence: 18c գ. ԼՕՌԱՍԵՐՄ որ եւ ԼՈՌԻ ՍԵՐՄ. Խոտ ինչ բժշկական, ըստ Լեհ. որպէս ʼի բառից Գաղիանոսի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՆԱՍԵՐԻՄ — ( ) NBH 1 1083 Chronological Sequence: 10c ձ. ԿԵՆԱՍԵՐԻԼ. Կենդանասիրիլ. սերիլ, բազմանալ կենդանեաց. *Առ նոյիւն յոգնախումբ հոյլս պաճարեղէն անասնոցն կենասերեալ պահիւր առ ʼի յապառնիսն ամանակացն լինել սերմ սերելոյ. Անան. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՆՃՂԿԱԼԵԶՈՒ — ( ) NBH 2 0181 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. ՃՆՃՂԿԱԼԵԶՈՒ ՃՆՃՂԿԻ ԼԵԶՈՒ. որ եւ ՁԱԳՈՒ ԼԵԶՈՒ: Անուն խոտոյ, եւ սերման հացի ծառոյ. հացի ծառին հունտը, հացի փատ, ձագի լեզու, հացի սերմ ...: Բժշկարան.: եւ Հին բռ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՆՃՂԿԻ — ( ) NBH 2 0181 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. ՃՆՃՂԿԱԼԵԶՈՒ ՃՆՃՂԿԻ ԼԵԶՈՒ. որ եւ ՁԱԳՈՒ ԼԵԶՈՒ: Անուն խոտոյ, եւ սերման հացի ծառոյ. հացի ծառին հունտը, հացի փատ, ձագի լեզու, հացի սերմ ...: Բժշկարան.: եւ Հին բռ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՐՈՄՆԱՑԱՆ — (ի, ից.) NBH 2 0533 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c, 13c ա. Ցանօղ զորոմն. բանսարկուն, եւ հետեւօղք նորա, որպէս եւ բան եւ գործք նոցա. *Ասես, որոմնացան մշակացն է զայդ սերմանեալ: Զխռիւ եւ զփուշ որոմնացան մշակին աստուածային հրովն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.