ՍԵՐՏԻՄ

(եցայ.) NBH 2-0710 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 13c ձ. ՍԵՐՏԵՄ ՍԵՐՏԻՄ. ἰδρύω, ἑνιδρύω, ἰδρύομαι solido, firmo, colloco, -or; sedeo, persto եւն. Սերտ առնել. պնդել. հաստատել. ամրացուցանել. զետեղել. կր. Սերտանալ. հաստատուն եւ անյողդող լինել. *Զերկիր ʼի վերայ ոչնչի սերտէ: Սերտէ զնոսա բարւոք եւ պինդ կայիւք: նմանիւն զնմանն սերտեալ: Սրբոցն սերտել զսրբութիւնսն ըստ աստուածայնոյն աւանդութեան. եւ այլն. Դիոն.: *Սեպհականեաց, սերտեաց զմեզ ասէ իւր բնական ժողովուրդ անքակ յիւրմէ տէրութենէն. Խոսր. պտրգ.: *Զամենայն զիւրսն առ մեր տկարութիւնս միաւորեալ, եւ խառնեալ ընդ միմեանս՝ իբր ջղօք սերտիցէ զմարդոյս բնութիւնս, եւ առ իւրն փոխադրիցէ կարծրութիւն. Պիտառ.: *Երրորդ տեսակին՝ ʼի մեջ խոհեմութեցն (ախոնդանաց) եւ պորտոյն սերտիլ. Պղատ. տիմ.: *Սերտէ չվստահութիւն մեր առ ինքն եւ տէր՝ ասելով, յիս յուսացաւ, եւ փրկեցից զնա. Գէ. ես.: *Այնպէս սերտեցան ʼի հաւատսն քրիստոսի, մինչեւ ինքեան ձեռօք իւրեանց խորտակէին զմեհեանս եւ այրէին: Յորժամ սերտեալք հիմնացան հաւատք կողմանցս այսոցիկ: Յընկերսիրութիւնն սերտեալք էին: Սերտեալք եւ անշարժք: Ըստ ինքեան սերտիլ ոչ կարացեալք. Ճ. ՟Բ.: Խոր. ՟Բ. 88: Վրք. հց. ՟Ժ՟Ը: Դիոն.: (իսկ ռմկ. սերտել, է յուշիկ կապել զբանն վերծանեալ. ʼի բերան առնուլ.):

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՍԵՐՏԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0710 Chronological Sequence: Unknown date Տ. Սերտիմ. *Սիրով սերտացեալ: Հաւատով աստուծոյ սերտացելոց. Գանձ.: Պտմ. ձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԵՐՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0710 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 13c ն. ՍԵՐՏԵՄ ՍԵՐՏԻՄ. ἰδρύω, ἑνιδρύω, ἰδρύομαι solido, firmo, colloco, or; sedeo, persto եւն. Սերտ առնել. պնդել. հաստատել. ամրացուցանել. զետեղել. կր. Սերտանալ. հաստատուն եւ անյողդող …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.