ՍՈՎԱԲԵԿ

(ի, աց.) NBH 2-0729 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 13c ա. որ եւ ՍՈՎԱՄԱՀ. λιμώσσων famelicus. Բեկեալ եւ նուազեալ ʼի սովէ. անսուաղ. սովեալ. քաղցեալ յոյժ յոյժ. . *Լից զսովաբեկ անձն իմ ʼի փշրանաց ողորմութեան շնորհի քո: Բաշխես զմարմին քո ʼի ճաշակս սովաբեկաց: Այցելու լեր մոլորելոյս՝ մերկիս եւ սովաբեկիս. Բենիկ.: *Բանակն սակաւ է, եւ սովաբեկ. Ուռհ.: *Ախտաբեկ սովաբեկ (յն. սովով՝) ամենայն ցաւօք վարակեալ. Ոսկ. փիլիպ. ՟Ժ՟Ա: ՄՈՎԱԲԵԿ ԱՌՆՈՒԼ. λιμαγχονέω fame suffoco. *Սովաբեկ արար զքեզ. Օր. ՟Ը. 3:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԽՏԱԲԵԿ — ( ) NBH 1 0017 Chronological Sequence: Early classical ա. Ախտիւ իւիք հարեալ. յն. ջերմամբ ըմբռնեալ. *Որդնալից տրորեալ, ախտաբեկ, սովաբեկ. Ոսկ. փիլիպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՈՎԱԼԼՈՒԿ — ( ) NBH 2 0729 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա. Լլկեալ ʼի սովէ. սովաբեկ. սովամահ. *Սովալլուկ զանձինս առնէին. Ճ. ՟Ը.: *Սովալուկ լինել, եւ ծարաւով մաշիլ: Սովալլուկ եւ մերկ խայտառակ շրջեսցի. Սարգ. յկ. ՟Գ. ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՈՎԱՄԱՀ — ( ) NBH 2 0729 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c ա.մ. Ի սովոյ մահացեալ. կամ մերձեալ ʼի մահ. սովալլուկ. սովաբեկ. սովեալ. նքողեալ. խիստ քաղցած՝ անօթի. ... *Մուրող՝ որ շրջիցէ ʼի ցպոյ, եւ սրամահ, եւ սովամահ (յն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՈՎԱՏԱՆՋ — ( ) NBH 2 0729 Chronological Sequence: 14c, 15c ա. Տանջեալ ʼի սովէ. սովաբեկ. *Սովալլուկ եւ սովատանջ եղեալ մեռանէին. Մեծոբ.: *Սովատանջ առնել զքառաքեացն. Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՈՎԻՄ — (եցայ, եալ.) NBH 2 0729 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c ձ. λιμώττω, σσω fame laboro πεινάω, πεινέω penuria laboro, esurio, homelicus sum. Սովանալ. սովաբեկ լինել. տանջիլ ʼի քաղցոյ. քաղցնուլ յոյժ. նքողիլ. խիստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎՇՏԱԿԵԱՑ — ( ) NBH 2 0829 Chronological Sequence: Early classical ա. Որ կեայ ʼի վիշտս. եւ Վշտագին. վշտալի. տաժանական. *Թերեւս բազում անգամ սովաբեկ եւս, եւ վշտակեաց լինիցի. Ոսկ. փիլիպ.: *Վշտակեաց տկարութեան (այսինքն ճգնութեան) զանձինս տուեալ. Ագաթ. եւ Կորիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.