ՍՈՎՈՐ

(ից.) NBH 2-0729 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c ա. εἱωθώς, ἑθάς, συνήθης suetus, adsuetus, consuetus, familiaris եւ solitus. Ընդելեալ ոք իմիք ստէպ յաճախութեամբ. սովորած. ծանօթ. սովրած, սորված. ... *Ընթանան բազում անգամ առ օտարս՝ իբր առ սովորս. Բրս. արբեց.: *Ոչ ոք երկբայեսցի յուղղակի խորհել սովորիցն. Պտմ. ՟Լ՟Զ: *Ի բարեպաշտելն կարողաց եւ սովորից. Սարկ. հանգ.: *Սովորք ոմանք եւ հասակակիցք. Նար. երգ.: *Սովորս եւ ընդելս եւ բարեկամս. Փիլ. տեսական.: *Ոչ է սովոր ոք ʼի տուն իմ, բայց միայն եղբայրն իմ. Վրք. հց. ՟Ը: ՍՈՎՈՐ. Սովորական ինչ. ընդելական. հասարակ. յաճախեալ. ... *Եւ ոչ ինքն աստղն ʼի սովորիցն էր: Ի սովորից առակաց մարդկան. Բրս. ծն.: Ոսկ. գղ.: *Ի սովոր ախտիցն: Սովոր չարութեամբ: Կամիմ հարկանել զսովոր սիրոյ սպասաւորութիւն. Փիլ. լին. ՟Դ. 31: Փիլ. ՟ժ. բան.: *Զսովորն փառաւորութիւն մատուցանէին: Ոչ սովոր, այլ օտար բարբառով: Ըստ սովոր դաւաճանութեան. Սկեւռ. յար.: *Կամէր հեռանալ ʼի սովոր չարեացն. Վանակ. յոբ.: *Ոչ հաւատալ փութով սովորից չարաց, զի հնացեալ՝ բնութիւն լինի. Մխ. առակ. ՟Ձ՟Թ. (որ հայի եւ ʼի յաջորդ նշ): գ. Սովոր, րք. գ. իբր Սովորութիւն. *Զժամանակս ʼի չար սովորիցն ʼի բարի փոխարկել. Ոսկ. եփես.: ՍՈՎՈ՛Ր ԵՄ, ես. է, եմք, եւ այլն. ἕθω consuetus sum, soleo ἕθος ἑστι mos est, solet. Սովորեալ գոլ. սովորիլ. սովորութիւն է իմ, քո եւ այլն. *Յոր սովոր էր զքարն ժողովել: Սովոր էր դատաւորն արձակել, Որպէս սովոր էր՝ միւսանգամ ուսուցանէր զնոսա: Որպէս եւ սովոր են սմանք. եւ այլն: *Աղաչանաց սովոր ես ողորմել. Խոսր.: *Դուք սովոր էք անցանել ըստ հրամանաւ թագաւորին ձեր. Եղիշ. ՟Ը: *Ես յիմոց ծառայից՝ զոր ինչ յինէն առեալ ունին, անդրէն հանել ոչ եմ սովոր. Իսիւք.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲՆԱՒՈՐԻՄ — (եցայ, եալ եմ.) NBH 1 498 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c Երբեմն նոյն ընդ վերնոյն (=ԲՆԱՒՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ). այսինքն Սովորեալ եմ. սովոր եմ. այս բնութիւն է իմ. ʼի բնէ ունիմ զայս ինչ, կամ զայս բոյս բարուց. *Խաղաղութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԲՕՍԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0723 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c գ. ԶԲՕՍԱՆՔ գրի եւ ԶԲՈՒՍԱՆՔ, ՍԲՕՍԱՆՔ, ՍԲՈՒՍԱՆՔ. որպէս ἁνάψυξις recreatio. իտ. spasso Զբաղումն ʼի զուարճալիս. սփոփանք. սթափութիւն. հանգիստ բնութեան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴԵԼ — (ի, ից.) NBH 1 0770 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c ա. ԸՆԴԵԼ որ եւ ԸՆՏԵԼ. συνήθης consuetus, familiaris ἤμερος cicur Ընդ այլում (անձին կամ իրի) վարժ, սովոր, ընտանի. ծանօթ. սովրած, վարժած. ... *Նա թշնամի համարեալ ունէր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԻՃԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0821 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c, 13c գ. κλῆρος (յորմէ գղեր, կղեր). sors μέρος (յորմէ միրաս ). pars, portio λόχος, σύμβολον symbolum եւ այլն: Որոշումն իրաց անկելոց ընդ վիճմամբ՝ ʼի ձեռն վիգի կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՉԱՐ — (ի.) NBH 1 0065 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c ա. παμπόνηρος, πάγκακος, παγχάλεπος pessimus, omnino malus, plane improbus, malignus, molestus Կարի չար (ոք կամ իմն). լի չարութեամբ, եւ առիթ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԳՈՒՆ — ( ) NBH 1 0080 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ա. Առաւօտին. առաւօտեան. πρωινός matutinus Ուստի ԶԱՅԳՈՒՆՆ՝ τὸ πρωινόν ըստ ոմանց է (իբր անուն), զառաւօտու որսն. եւ ըստ ոմանց (իբր մ.), ընդ առաւօտն. *Զայգունն դեռեւս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԺԱՆԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0116 Chronological Sequence: Early classical Տ. ԱՆԱՐԺԱՆ. *Սովոր եի միշտ բարութիւնքն ծուլացուցանել զմեզ, եւ անարժանաւորս առնել ʼի պարգեւացն. Ոսկ. ես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՐԱԺԻՇՏ — (ի, աց.) NBH 1 0139 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. Անմասն յերաժշտական արուեստէ, տգէտ, եւ անյարմար. ἅμουσος musicae imperitus եւ rudis, insulsus *Զմիտս այնոցիկ՝ որք ոչ յոյժ աներաժիշտն են, սովոր են ուրախ առնել: Յանխրատ եւ յաներաժիշտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԻՆՉ — (անընչի, ից.) NBH 1 0155 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 13c ա. Ոյր ոչ գոն ինչք՝ գոյք՝ մեծութիւն. չքաւոր. աղքատ. անստացուած. բան չունեցօղ. ... ἁκτήμων, ἅπορος inops, pauper *Եթէ չկարիցես անինչ եւ առանց կարասւոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼՈՒԱՅ — (ի, ից.) NBH 1 0157 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c ա. որ եւ ԱՆԼՈՒԱՑ. ἅνηπτος illotus Ոչ լուացեալ. անմաքուր. չլուացած. ... *Անլուայ ձեռօք հաց ուտել. Մտթ. ՟Ժ՟Ե: *Խառնակ ձեռօք, այս ինքն է անլուայ՝ ուտէին հաց. Մրկ. ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.