ՍՐԲԱՊԱՀ

(-) NBH 2-0760 Chronological Sequence: Unknown date, 14c ա. Պահօղ յինքեան զսուրբ նշխարս. սուրբ պահարան կամ տուփ. *Արարին փայտեայ տապան ըստ չափոյ սրբապահին, կամ սրբապահ տփին. Հ=Յ. եւ Հ. յուլ. ՟Բ.: Եւ Սրբութեամբ պահօղ զպահս առանց խորելոյ, կամ խիստ պահօք՝ զօրն ողջոյն. սրբաձիգ. *Աղօթարար եւ առաքինի, եւ սրբապահ միշտ ի ծոմի. Գանձ.: գ. ՍՐԲԱՊԱՀՔ գ. Սրբապահութիւն. խիստ պահք. *Պահք, սրբապահք, եւ ծոմապահք. պահքն այն է՝ որ զուտեաց կերակուրն (ի կենդանեաց) ոչ ուտէ. իսկ սրբապահքն է, որ եւ զնոսա ընտրէ՝ որ ի տնկոյ յառաջ գայ եւ պարարէ զմարմին, որպէս ձէթ եւ գինի եւ այլն. իսկ ծոմապահքն է ի հասարակաց կերակրոյ, որպէս ի ջրոյ, ի ցորենոյ. Ոսկիփոր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՍՐԲԱՁԻԳ — ( ) NBH 2 0760 Chronological Sequence: Unknown date ա. Սրբութեամբ յերկարաձգօղ զպահս. սրբապահ. ծոմաջան. *Ի մանկւութեան իւրում սրբաձիգ էր զամենայն աւուրս. Վրք. հց. ձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՐԲԿԵՐ — ( ) NBH 2 0761 Chronological Sequence: 14c ա. Կերօղ զսուրբ անասունս եւ զիրս եւեթ. սրբապահ. չորակեր. ... *Չէր, որպէս այժմու ոմանք, որ յոյժ սրբկեր են՝ նոր փարիսեցիք, որ զմժղուկն քամեն, եւ զուղտն կլանեն. Զքր. ծործոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.