ԱԾՈՒԽ

(ածխոյ.) NBH 1-0021 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 13c գ. ἅνθραξ carbo, ἁσβόλη fuligo Ըստ կրկին թարգմանութեանցս յայլ լեզուս՝ ուղիղ գրի ʼի Հին բռ. *Ածուխ. գործելի, կամ մուրʼʼ: եւ ըստ յետնոյս (տճկ. իս.) է բանն. Ողբ. ՟Դ. 8. *Թխացան քան զածուխ տեսիլք իւրեանցʼʼ: Այլ ըստ նախկին նշանակութեան է Փայտ կամաւ խանձողեալ եւ փոխեալ ʼի նիւթ սեաւ յոյժ ʼի պէտս տոկուն կրակի. գործելի. *Ածուխ՝ սեաւ է քան զստուեր եւ որ այլ ինչ սեւութիւնք իցեն: Իբրեւ զածուխ սեւացեալ ... Իբրեւ զածուխ սեւացուցեալ զնոսա. Յճխ. ՟Զ: Ագաթ.: Գրի եւ ԱԾՈՒՂ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՍՂԵՆԻ — ( ) NBH 1 0314 Chronological Sequence: 5c Նոյն ընդ վ. (=ԱՍՂԱՆԻ) *Աղ եւ ածուխ, կամ ասղենի առնուլ կարմիր. եւ այլն. (գործ կախարդաց.) Մանդ. ՟Ի՟Զ. Տե՛ս եւ ԱՍՂԱՆԻ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱԶԱՂ — (ի, աց.) NBH 1 0520 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c գ. ԳԱԶԱՂ գրի եւ ԳԱԶԱԽ. τέφρα, κόνις cinis, pulvis Մոխիր. աճիւն. քիւլ, խէզիյր, գազիր. որպէս եւ քէօզ ՝ է գազաղ ջերմ եւ կայծախառն. *Հող եմ եւ մոխիր ... աճիւն ... եւ գազաղ. Փիլ. լին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՐԾԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0576 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c ա. πρακτός qui agi potest, sub actionem cadens, agendus Որ ինչ հանդերձեալ է գործիլ. առնել. առաջիկայ. արժանի գործելոյ. *Ոչինչ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՆՏԱՀՈՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0832 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c գ. Ժանտահոտիլն. եւ հոտ ժանտ. ժահահոտութիւն. *Որ տիղմդ ես, եւ ժանտահոտութիւն բուրես. ՃՃ.: *Յորմէ բուրէ եւ բուրի սաստիկ ժանդահոտութիւն. Մանդ. ՟Թ: *Զջուրս՝ զոր հանապազ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՅԾԱԿՆ — (կան, կունք, կանց.) NBH 1 1045 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 15c գ. σπινθήρ scintilla ἅνθραξ carbo, pruna. Կայծ՝ մեծ կամ փոքր. շանթ. հուր կամ լոյս փայլատակեալ. եւ Կրակ. ածուխ վառեալ, խարոյկ. կայծ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԵԱՒ — (սեւոյ, ոց, կամ սեւի, ից.) NBH 2 0704 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 9c ա. ռմկ. սեւ. վր. շա՛վի, սիա՛վի. թ. սիյահ, սիյէհշ, գարա. μέλας, μέλαν (յորմէ մելան). niger, gra, grum; ater, tra, trum. Գոյն մթին եւ խաւարին՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԵՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0711 Chronological Sequence: 6c, 7c, 8c, 10c գ. μελανία nigredo. Սեաւն գոլ. թխութիւն. ... *Սպիտակութիւն եւ սեւութիւն: Դեղնութիւն կամ սեւութիւն. Արիստ. ստորոգ.: *ածուխ սեաւ է քան զստուեր, եւ որ այլ ինչ սեւութիւնք իցեն: Ի ծագել լուսաւորաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.