ԱԾՈՒՄՆ

(ածման.) NBH 1-0021 Chronological Sequence: 11c գ. Բերումն. ածելն, ածիլն: Իսկ Ի ՎԵՐԱՅ ԱԾՈՒՄՆ՝ է յաւելումն. *Հնարի, զի նոքա ապրեսցին ʼի ձեռն այսր ʼի վերայ ածմանս. Ոսկ. յհ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԳՈՒԳԱՅՔ — (գայից, գայիւք.) NBH 1 0003 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 13c գ. ἁγωγή, ἁγωγός , aquaeductus, ὁχετός , canalis, rivus (Ըստ յն. է ածումն, բերումն:) Խողովակ ʼի քարէ կամ ʼի թրծեալ կաւոյ եւ յայլոց իրաց՝ ընդ որ անցանէ ջուր կամ հիւթ ինչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԾ — I. ( ) NBH 1 0019 Chronological Sequence: Unknown date իբր մջ. Ա՛Ծ. հրամայականն բայիս ածել. որ եւ բե՛ր, աղէ՛. յն. ա՛ղէ, ֆե՛ռէ ἅγε, φέρε age, agedum, eja ... *Մատ հրամանոյն (մակբայ). աղէ՛, թո՛ղ, ա՛ծ, ե՛կ, բե՛ր: II. ԱԾ ( ) NBH 1 0020 Chronological… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 471 Chronological Sequence: Unknown date, 6c գ. ἁπαγωγή abductio, reductio Ածումն ʼի բաց, հարկաւ ձգտումն. ըստ տրամաբանից՝ Հարկաւորիլն յանտեղիս, կամ վերածիլն յանկարելին. *Վասն է՞ր ոչ ուսուցանէ մեզ յառաջագոյն եւ զանկարելին բացածութիւն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒՐԱԾՈՒՄՆ — ( ) NBH 1 0631 Chronological Sequence: Unknown date գ. τὸ εὑπαράγωγον facilis ductio, proclivitas Դիւրաւ ածումն, բերումն. յօժարութիւն. *Առ ամենայն խաբէութիւնս դիւրածումն. Բրս. արբեց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՀԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0196 Chronological Sequence: 7c գ. Ածումն մահու. մահաբերութիւն. *Ճաշակմանն մահածութեամբ միայն հրճուանայր սխալանացն սադրիչ. Թէոդոր. մայրագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0588 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. συντηρητικός conservandi vim habens, conservator, trix. Ունօղ զկարողութիւն պահպանելոյ. պահպանիչ. պահօղ. պահապան. եւ Զօրաւիգ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՐԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0756 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. որ ասի եւ ՍՈՒՐ. λοιμός pestilentia, pestis. Ածումն կամ հարուած սրոյ մահաբեր հրեշտակի՝ որպէս առ դաւթիւ. այն է ժանտախտ. մահատրաժամ, մահ բազմութեան ի տապագին եւ ի փոխադրական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0805 Chronological Sequence: 8c գ. ἁναγωγή subductio, subvectio, reductio, relatio, disciplina, mysterium, anagoge. Ի վեր ածումն՝ առումն՝ ձգումն. յարաբերութիւն. խորհրդականութիւն. *Աստուածայնովն (այսինքն սրբազանիւք) վարագուրօք ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՐՈՒՄՆ — (րման.) NBH 2 0858 Chronological Sequence: Unknown date, 6c գ. Տարողութիւն. տանելն (ըստ ամենայն նշ). *Ի տարումն եւ յընդունելութիւն մեղանաց: Տեսանել կարել ըստ տարման, զորս որքան ինչ լինիցին յաղագս աստուծոյ բանք. Փիլ. լին. ՟Դ. 9: Պրպմ. ձ: ՅԱՆՏԵՂԻ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.