ԱԾՕՂ

(-) NBH 1-0021 Chronological Sequence: Unknown date - Տ. ԱԾՈՂ

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԾՈՂ — ( ) NBH 1 0021 Chronological Sequence: 10c ա. ԱԾՈՂ կամ ԱԾՕՂ. Որ ածէ. *Ածողդ ʼի յարմար զիրին կատարումն. Նար. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԾՈՂԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0021 Chronological Sequence: 6c ա. Ուժգին ածօղ. բուռն ձգօղ. *Իւրաքանչիւր ոք ʼի նոցանէ (յուսմանց) ածողագոյն է, եւ բռնի քարշէ՝ զօրութիւնս ունելով. Փիլ. լին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾ — (տուծոյ.) NBH 1 0320 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. θεός deus (իբր Հաստիչ, կամ աստ՝ եւ յաստիս ածօղ, այս ինքն գոյացուցիչ, արարիչ, ստեղծիչ. որպէս ստուգաբանի ʼի բազմաց. տե՛ս Առ որս. ՟Ե. ըստ հյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՌՆԱՁԻԳ — ( ) NBH 1 516 Chronological Sequence: 6c, 10c ա. Բո՛ւռն կամ բռնի յինքն ձգօղ. եւ Տառապեցուցիչ. *Իւրաքանչիւր ոք ածօղ եւ բռնաձիգք, կորզօղ ունելով բնութիւն. Փիլ. իմաստն.: *Ոչ բռնաձիգ դահճացն ձեռօք յակամայս պարտաւորեալ. Նար. մծբ.: *Ի տարակուսանս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՐԷԶԱԾ — ( ) NBH 1 518 Chronological Sequence: 12c ա. Թուի Ածօղ՝ կրօղ զբիր. բրաւոր. *(Վաճառականք տառեխ ձկանց) էին արք իբրեւ ութսուն՝ բրէզածք, եւ ընտրեալք քաջութեամբ. Ուռհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՄԱՁԱՅՆԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0624 Chronological Sequence: 13c ա. Ի դէմս ածօղ. կշտամբողական. *Վա՛խն դիմաձայնական է. վա՜խ որ այսպէս ասէիր դու, եւ արդ այսպէս. Երզն. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿԻՒՂԱԾ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0693 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 9c, 12c ա. ԵՐԿԻՒՂԱԾ որ եւ ԵՐԿԵՂԱԾ, ԵՐԿԻՂԱԾ. φοβούμενος , εὑλαβούμενος, εὑλαβής timens, reverens, pius, religiosus. իտ. timorato Ակն ածօղ երկիւղիւ. մանաւանդ Ունօղ զերկիւղն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՆԿԱԾՈՒ — ( ) NBH 1 0954 Chronological Sequence: Early classical ա. Ի խնկոյ ածեալ բուրեալ. կամ Ածօղ եւ բուրօղ զանուշութիւն խնկոց. *Մոմեղինօք, եւ խնկածու հոտովք. Բուզ. ՟Գ. 11 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԻԱԾԱՆ — (ի, աւ.) NBH 1 1015 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c, 13c գ. ἷρις iris (իբր Ծիր ածեալ, ածօղ. եւ այն՝ որպէս ծիրանազարդ.) որ եւ կոչի ԳՕՏԻ ԱՐԱՄԱԶԴԱՑ. եւ ըստ սուրբ գրոց՝ ԱՂԱՂՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ. Կամար սքանչելի եւ բազմագունի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՍՈՒ — ( ) NBH 2 0053 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. Որ ʼի վերայ հասանէ. որպէս Տիրօղ. զբռամբ ածօղ. ժամանօղ. եւ Իշխօղ. ձեռնհաս. վարի ʼի մեզ էական բայիւ. իբրու յն. κρατέω, καταλαμβάνω obtineo, deprehendo.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.