ՎԵՐԱԴԻՐ

(դրի, րաց.) NBH 2-0804 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 9c, 11c, 12c, 13c, 14c ա.գ. ἑπίθεμα quod super imponitur. Ի վերայ կամ ʼի վեր եդեալ ինչ. որպէս յաւելուած, նուիրական. եւ Բարձր դրիւք. *Զերբուծն վերադրաց եւ զերին նուիրաց ետու ահարոնի. Ղեւտ. ՟Է. 34: *Զի՞նչ է հաշտարանն, եւ ընդէ՞ր վերադիր կոչէ զնա: Վերադիր ասի վասն ʼի վերայ կալոյ եւ ʼի վերայ հաստատելոյ մտաւոր աշխարհին. Փիլ. ել. ՟Բ. 60: *Ոչ միայն զհաւատսն վերադիր խնդրեն (յն. վերախնդրեն) օրէնքն, այլ եւ զգործսն. Ոսկ. գղ.: *Ղեւեայ ոչ տուաւ ժառանգութիւն, ետուն նմա վերագիր յիւրաքանչիւր ժառանգութենէ. Եփր. օրին.: ՎԵՐԱԴԻՐ. ἑπίθετος, -ον adjectus, adjectivus, -um, cognomentum. Մակդիր. մակակոչ. յաւելեալ. *Յովհանէս, զոր վերադիր անուամբ կոզեռն կոչէին. Լաստ. ՟Բ: *Վերադրաւն հանդերձ գազանս վայրենիս կոչեմք (զչարս). Ոսկ. ես.: ՎԵՐԱԴԻՐ. Յօդ քերականական. աթր. աթեր. յն. ա՛րթրօն. ἅρθρον articulus. *Ո՛դ վայրապար ասէ՝ կոյս, այլ կոյսն. յաւելուածով վերադրին նշանաւորն իմն եւ միայն զայն այնպէս իմն ակնարկէ: Յայտնէ վերադրաւն՞ եւ այլն. Ոսկ. ես. յորմէ եւ Գէ. ես.: *Աստ առանց վերագրի ասէ, թէ հոգի տեառն, եւ ոչ ասէ՝ թէ հոգի տեառնն. Գէ. ես.: ՎԵՐԱԴԻՐ ՏՈՄԱՐԱԿԱՆ. ἑπαίτος, ἑπακταί, παρεμβολή intercalatus, intercalatio, epacta. Չափ մետասան աւուրց՝ որովք առաւելու արեգակնային տարին քան զլուսնականն. երբ զայս յաւելուած ամ ըստ ամէ հաշուես, եւ ՟լ ՟լ ʼի բաց թողեալ, գտանես զմնացեալն, այն կոչին եւ է վերադիր տարւոյն: Սարկ. տոմար.: Զքր. կթ.: Վանակ. տարեմտ. եւ այլն: Նովին համեմատութեամբ Վերադիր կոչի եւ տարբերութիւն ամսոց ըստ այլեւայլ հաշուի ազգաց. *Կա՛լ զնոյն թուական, եւ արա վերադիր հոռոմի ամսոց. եւ լինի մի թիւ վերադիրն. Արշ.: ՎԵՐԱԴԻՐ. Է եւ անուն երաժշտական խաղի: Ոսկիփոր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՅԱՐԱԿԱՅ — (ի, ից.) NBH 2 0341 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. μόνομος constans, perpetuus. Որ յար կայ եւ մնայ. մշտակայ. մշտատեւ. մնայուն. մնացական. տեւողական. մշտնջենաւոր. ... *Յարակային եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՎԵՐԱԿԱՑՈՒ — ( ) NBH 1 0240 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 12c ա. ἁπροστάτευτος rectore et adjutore carens, desertus Որ չունի զոք վերադիր. անհոգաբարձու. անտերունչ. անոք. անտեսուչ. անառաջնորդ. անտէր. *Զիա՞րդ իբրեւ զանվերակացու, որոյ ոչ ուրեք ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇՏԱՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0265 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. πύργος turris Ամբարտակ. բուրգն. դիտանոց. մարտկոց. մահարձան. ամրութիւն պարսպաց, եւ տեղի պահապանաց ʼի բարձր վայրի. ... *Շինեսցուք մեզ քաղաք եւ աշտարակ: Աշտարակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՇՏԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0048 Chronological Sequence: 6c, 9c, 10c գ. ἰλαστήριον, ἑπίθεμα propitiatorium, opertorium. եբր. քէֆէրէթ, քօֆէրէթ. Տեղի կամ գործի հաշտութեան. կափարիչ տապանակին, որ եւ Քաւարան եւ Քաւութիւն կոչէր. *Զի՞նչ է հաշտարանն, եւ ընդէ՞ր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱԿԱԴՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0191 Chronological Sequence: 6c, 12c ա. ἑπίθετος, ον adjectus, adjectivus. (գրի եւ Մակադրակ, Մակդրական.) Վերադիր. ʼի վերայ եդեալ յաւելեալ. որպէս մակդիր. որ ըստ յետնոց ասի ածական, յարելի ʼի գոյական անուն. *Մակադրական է, որ ʼի վերայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱԿԱՆՈՒՆ — (ուան, անց.) NBH 2 0192 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 13c գ. ἑπώνυμον, ἑπωνυμία cognomen, cognomentum. Վերադիր անուն երկրորդական. որ եւ մակադրական, կամ անուն մակակոչութեան. ... *Մականուն է, որ եւ երկանուն կոչի, որ հանդերձ այլով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱԿԴԻՐ — ( ) NBH 2 0194 Chronological Sequence: 6c ա. Նոյն ընդ Մակադրական. ἑπίθετον adjectivum. որ առ մեօք Ածականի ասի՝ (հակադրեալ գոյականի.) ըստ յն. վերադիր. եւ ըստ լտ. յաւելուածոյ. *Ենթանկեալ ընդ անուամբ եւ այսք, որք եւ սոքա տեսակք կոչին. իսկ, առասական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՒԵԼԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0350 Chronological Sequence: 8c, 14c գ. ՅԱՒԵԼԱԴՐՈՒԹԻՒՆ կամ ՅԱՒԵԼԱԴԻՐ. προσθήκη additamentum, accessio, incrementum, auctus, adjectio եւ ἅρθρον (յորմէ արթր. թ. արթմա, արթըգ ). artus, articulus, copula. Յաւելումն. յաւելուած. յարակցութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ — (ոյ, ոց.) NBH 2 0350 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. περίσσευμα, περίσσεια, πρόσθεμμα , πρόσθεσις, προσθήκη abundantia, incrementum, additamentum, augmentum, auctus. Յաւելումն. յաւելադրութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ն 2 — ( ) NBH 2 0382 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 12c Տառ բաղաձայն ʼի կարգէ կիսաձայնից եւ նայից՝ նուրբ. եւ անուն նորա Նու, կամ Նոյ. սեռ. Նուի կամ նոյի. յայլ լեզուս՝ նուն, նի, նիւ, էն, կամ էննէ. *Դայն ʼի մէջ տիւնի եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.