ԱՆՅԱՅՏԱԲԱՐ

(-) NBH 1-0206 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c մ. ἁφανῶς, ἁσυμφάνως non apparens, occulte, obscure Աներեւութաբար. ծածկաբար. մթութեամբ. ընդ քօղով. անորոշակի. *Յայտնապէս պատերազմեալ, եւ անյայտաբար դաւաճանեալ. Ածաբ.: *Դաւել անյայտաբար. Խոր.: *Մնայր երեկոյին, զի տարցի անյայտաբար զգողօնն առ իւր. Արծր.: *Յղանայ զնա ʼի միտսն անյայտաբար ʼի տեսողացն. Սարգ.: *Ոչի՛նչ խրթին եւ անյայտաբար ծանուցանել. Մագ. ՟Ի՟Է: *Նշանակէ անյայտաբար. Երզն. փեր: *Բանս անյայտաբար զեղանի. Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԵՐԵՒՈՒԹԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0140 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c մ. ԱՆԵՐԵՒՈՅԹ կամ յԱՆԵՐԵՒՈՅԹՍ. եւ ԱՆԵՐԵՒՈՒԹԱԲԱՐ. Աներեւոյթ օրինակաւ, (ըստ ամենայն առման). անտեսաբար. անյայտաբար. յանծանօթս. ծածկապէս. լռիկ. խորհրդաբար. ἁοράτως,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՐԵՒԱԿ — (ի.) NBH 1 0139 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 10c, 11c ա. Աներեւոյթ. անտես. անյայտ. աղօտ. մթին. եւ աննշան. ἁφανής obscurus, ἅσημος ignobilis *Հաստատեմք զքեզ, մինչդեռ աներեւակդ ես, ընդ երեւելիսս. Նիւս. թէոդոր.: *Զներքին մարդս աներեւակ. Նար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾԱՆՕԹԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0166 Chronological Sequence: 6c, 9c մ. Իբրեւ անծանօթ. օտարաբար. անյայտաբար. *Անծանօթաբար առ բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ. Պիտ.: *Անծանօթաբար երեւումն. Նանայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅԱՅՏԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0206 Chronological Sequence: 5c, 6c, 9c, 12c ա. ἁδηλότερος minus notus Առաւել անյայտ, մթին. խորիմաց. *Անյայտագունիցն փոփոխեալ ʼի յայտնագոյնսն. Ածաբ. ի պասեք.: *Զբնութիւն՝ բազմաց զանյայտաբոյնն երեւեցուցանել. Փիլ. իմաստն.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՐՈՇԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0218 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 12c մ. ἁδιορίστως, ἁορίστως indistincte, indefinite, ἁδιαφόρως indifferenter Առանց որոշելոյ. անորիշ. անխտիր. հասարակաբար. անյայտաբար. եւ Անխորհրդաբար կամ անպատճառ. *Խայթոց մահու… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԵՍԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0245 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c մ. Իմանալի օրինակաւ. անհասութեամբ. անյայտաբար եւ թաքնաբար. լռելեայն. առանց տեսութեան. *Ի սրովբէից անտեսաբար ահիւ պատուեալ. Շար.: *Յոյժ անտեսաբար տպաւորութեամբ բերին.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՂԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0567 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 12c, 13c ն. κλέπτω (լծ. հյ. կողոպտել.) κληποφωρέω, κρύπτω, αἵρω furor, furtum facio, celo, tollo եւն. Գաղտ բառնալ զիրս այլոյ ընդդէմ կամաց նորա. գողնալ. ... *Մի՛ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՆԽՈՒԼ — (խուլք, խլից.) NBH 1 0714 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. ԶԱՆԽՈՒԼ λαθῶν, λήθιος latens, clandestinus որ եւ ԱՆԽՈՒԼ, (իբր համախուլ, անլսելի. լռիկ) այսինքն Թաքուն. ծածկեալ. գաղտնի. անգիտելի. անյայտ իմն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՌՆԱՓՆԴՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0927 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ԽԱՌՆԱՓՆԴՈՐ կամ ԽԱՌՆԱԲՆԴՈՐ. συγκεχύμενος confusus ἁμυδρός obscurus ἁσυνάρτητος non connexus, non cohaerens. Խառն եւ շփոթ. խառնիխուռն. խառնակ. տգեղ. անհամեմատ. անյարմար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՌՆԱՓՆԴՈՐԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0927 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ԽԱՌՆԱՓՆԴՈՐ մ. ԽԱՌՆԱՓՆԴՈՐԱՊԷՍ. ἁμυδρῶς confuse, obscure. Շփոթաբար. անյայտաբար. անորոշակի. ընդ աղօտկ մեսութեամբ. ուրուականապէս. *Տեսանէ այլ ընդ այլոյ աղօտ աչօք խառնաբնդոր. Փիլ. լին.: *Զոր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.