ՎԷՐ

(վիրի, րաց.) NBH 2-0819 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 12c գ. τραῦμα vulnus πληγή plaga եւ այլն. Հարուած եւ պատառուած ʼի մարմին. խոցուած. խոց. եւ Կեղ. սպի. քոս. ... (լծ. եւ լտ. ֆէ՛րիդում ). *Այր սպանի ʼի վէրս ինձ, եւ երիտասարդ ʼի հարուածս ինձ: Վէր ընդ վիրի, հարուած ընդ հարուածոյ: Նետք տղայոց եղեն վէրք նոցա: Ոչ վէրք, ոչ այտումն: Սրբել զնա ʼի վիրաց անտի: Վէրս ʼի վերայ եդին: Լեզուին զվէրս նորա. եւ այլն: *Ոչ ոք զվէր վիրաւ ողջացուցանէ. Բրս. վաշխ.: *Որք դեղս վիրացն խնդրեն, վէրս եւս ʼի վերայ յաւելումք. Ոսկ. մ. ՟Բ. 10: *Վէրս ʼի վերայ վիրաց առեալ: Տայ վէրս, եւ ինքն ոչ առնու: Մերձեցի՛ր առ բժիշկն (քրիստոս), աղաչեա՛ բժշկել զվէրսդ վիրօքն. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1: Իսիւք.: Ածաբ. աղք.: *Ունիմք վէր, եւ սպիս բազումս. Եղիշ. ՟Ե: *Յընդելական սովորութենէն եւ վէրն իսկ վէր ոչ երեւի. Մանդ. ՟Ի: *Ո՛վ մտացի դու, եւ ու՞ր ուսար վիրօք զվէր բժշկել: Երկոքին կողմանքս յայսմ վիրէ վշտացաք. Լմբ. ատ.: *Ցաւ վիրին խոստանայր. Տէր Իսրայէլ. յնվր. ՟Լ՟Ա.: *Զվէրս ծնգաց եւ զպահս եւ զգետնախշտութիւն: Աղօթք, արտասուք, վէրք ծնգաց, հառաչումն ʼի վեր առաքեալ. Առ որս.: ՎԷՐ. որպէս Հիւթ վիրի. արիւն. շարաւ. ἱχώρ cruor. *Վէր՝ որ արեան քամուածն է, հանդարտ. եւ որ սեաւ մաղձի եւ քացախագունի, վայրենի է: Մաղձս եւ վէրս եւ մաղասս պէսպէս արասցէ. Պղատ. տիմ.: *Զվէր հոգւոյս իմոյ լուացից ողբագին արտասուօք. Եփր. աղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՈՂՋԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0513 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c չ. ὐγιάζομαι, ὐγιαίνω, θεραπεύομαι sanor, convalesco, valeo. Ողջ լինել. իմա՛ առողջանալ, բժշկիլ (մարդոյ, եւ վիրաց.) ըռընտալ. ... *Ողջացաւ այրն: ահաւագիկ ողջացար: Հիւանդացեալ՝ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱԺՈՅԺ — (ժուժի, ժաւ.) NBH 1 0268 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. Անժուժալի. անտանելի. մանաւանդ եթէ իցէ արիւնաշաղախ, արեամբ թաթաւեալ. καταρρεώμενος τῶ αἴματι, ἠμάγμενος sanguine perfusus, cruentatus …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԱԾ — (ի, ից. կամ ոյ, ոց.) NBH 1 0338 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 14c ա. ἀφή tactus, ictus (leprae), λιχήν impetigo Արատ կեղոյ. հետք բորոյ. գոյն ըսպւոյ եւ պալարի. բիծ որպիսի եւ իցէ. ... լծ. եւ վէր. էարա. այլ ի բառս Գաղիանոսի դնի եւ որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0528 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c, 13c գ. πληγή, μάστιξ, βάσανος Flagellum, verber, pulsatio Ծեծ. ձաղկանք. հարուած գաւազանի, եւ ապտակի. վէր, եւ բախումն. պատուհաս. խրատ. քէօթէկ, տայագ, վուրուշ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0930 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c գ. καῦσις ustio κατάκαυμα, καυτήριον adustio cauterium. Խարելն. կիզուլն չանթացեալ երկաթով. եւ Խարեալ տեղին. վէրք. ... *Խարան ընդ խարանի, վէր ընդ վիրի. Ել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՍՏԱՎԷՐ — ( ) NBH 1 0988 Chronological Sequence: 5c ա. Ուր իցէ վէր սաստիկ կամ դժնդակ. (այլ ձ. դառնաւէր.) *Զգուշանամք ʼի չար նետից նորա, եւ խստավէր հարուածոցն. Մանդ. ՟Բ. կամ ՟Ժ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐԿԻՆՈՍ — (ի, աց.) NBH 1 1073 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c գ. ԿԱՐԿԻՆՈՍ որ գրի եւ ԿԱՆԿԵՂՈՆ. Բառ յն. գարգի՛նօս. καρκίνος cancer. Խեցգետի, որպէս թէ մկրատաւոր. ... *Կարկինոս, որ թարգմանի խեցգետին, ցանկայ ուտել զմիս զեռնոց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐԿԱՆԵՄ — (հարի, հա՛ր.) NBH 2 0063 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ն. τύπτω, πατάσσω, βασανίζω percutio, caedo, verbero եւն. Արմատն ո՛չ է Հարկ, այլ Հար (որոյ սաստկականն է Զարկ), եւ Վէր. եւ Ուռն. ուստի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՆՈՀՒՈՐ — ( ) NBH 2 0481 Chronological Sequence: Unknown date գ. Բառ ռմկ. իբր Շանցաւ. կամ փողացաւ. եւ կամ Քաղցկեղ. *Եկն կին մի, հարեալ ʼի մածմին նորա չար վէր, զոր շնոհւոր ցաւ ասեն. եւ չէ շնոհւոր, այլ դժուարաւոր. Հ. մայ. ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՐԿՈՏ — (ի, աց.) NBH 2 0560 Chronological Sequence: 12c ա. ՈՒՐԿՈՏ գրի եւ ՕՐԿՈՏ. Ունօղ զուրկութիւն. բորոտ. *Կոյր, կամ այսահար, կամ ուրկոտ: Ի յուրկոտս յաղագս վիրացն լինի. եւ անդ վէր ոչ է. Մխ. դտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.