ՎՃԻՏ

(վճտի.) NBH 2-0827 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. καθαρός purus, nitidus, serenus, clarus, merus, sincerior. (Իբրու վիժեալ եւ հոսեալ անխառն. պ. վիժ, վիյժէ, վէճէգ, վազըգ ). այսինքն Ականակիտ. մաքուր. զուտ. պարզ. յստակ. սատակ. պայծառ. ջինջ. սուրբ. անաղօտ. ... *Ջուր վճիտ եւ մաքուր եւ ականակիտ. Պղատ. օրին. ՟Զ: *Ջուրդ ոչ է այնպէս վճիտ՝ սուրբ՝ մաքուր, մինչ զի ոչ ունիցի կցորդութիւն հողմոյ եւ կամ երկրի: Պարզ եւ վճիտ մաքուր լոյս: Անապակ եւ վճիտ առաքինութեամբ փայլիլ: Ականակիտք եւ վճիտք միտք. Փիլ.: *Լուսինն վճիտ երեւեսցի: Ջահաւորէ վճիտ եւ մաքուր լուսով: Վճիտ իմն միտս: Մաքրագոյնս եւ վճիտս խոկան յարմարել. Շիր.: Խոր. վրդվռ.: Յհ. կթ.: Մագ. ՟Ա: *Եւ զհոգւոյ աչըս վըճիտ եւ հրաշազան՝ տու՛ք լծակից մարմնոյ աչացըս տեսութեան. Շ. ոտ. բարձր.: *Արտասուքն զհոգւոյն աչս վճիտ ներգործէ. Լմբ. պտրգ.: *Քաղաքայինք զբօսանք ժխորեն զանապատին վճիտ տեսութիւնս. Սկեւռ. ի լմբ.: *Նայիցի ոք ընդ վճիտ ճառագայթս արեգական. Ի գիրս խոսր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԿԱՆԱԿԻՏ — ( ) NBH 1 0022 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 14c ա. Վճիտ եւ մաքուր՝ փայլուն իբրեւ զականս. կամ պայծառ իբր յաղբերականց կիտեալ. յստակ. անխառն. զուտ, փայլուն .... ըստ յն. լուսանշոյլ կամ յստակափայլ. διαυγής, διαυγέστατος pellucidus …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆԱՎՃԻՏ — ( ) NBH 1 0026 Chronological Sequence: 10c ա. Որոյ աղբիւրակն է վճիտ. յստակաբուխ. *Ըստ նմանութեան երկուց ակնավճիտ աղբերց: Աղբիւր ակնավճիտ տեսանիցէ. Արծր. ՟Ե. 3. 6 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԷԶ — ( ) NBH 1 0125 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 11c ա. Ուր չկայցէ կամ չկարիցէ լինել գէզ, այս ինքն նիշ արատոյ կամ խարանաց. անկիծ եւ անգծելի. անարատ. անբիծ. անաղտ. վճիտ. սեռն եւ սերտ. ... ἁχάρακτος carens notis, signis *Որ փափուկքն են… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊՂՏՈՐ — ( ) NBH 1 0231 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἅθολος, ἁθόλωτος, ἁνεπιθόλωτος non turbidus, non turbatus, limpidus, tranquillus Ոչ պղտոր. ոչ պղտորեալ. յստակ. վճիտ. անխառն. եւ Հանդարտ. անխռով. *Անպղտոր յստակութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՍԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0292 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 11c, 12c, 14c գ. Որպէս Առասացութիւն. ասացուած. բան. ճառ. որպէս յն. լտ. λόγος, διάλογος, χρησμός oratio, sermocinatio, oraculum *Գրէ զմարգարէիցն առասանութիւնս: Պղատոնական նորագոյնս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԽՈՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0835 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 12c, 13c ն. Աղմկել, ամբոխել, վրդովել, շփոթել, տակնուվըրայ ընել, պղտորիլ. ... *Քաղաքայինքն զբօսանք ժխորեն զանապատին վճիտ տեսութիւնս. Սկեւռ. լմբ.: *ընդ միմեանս ժխորեցին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՄԵՄ — (եցի.) NBH 1 0949 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ն. Առաւել ռմկ. որպէս Ըմպել. եւ Քամել. ծծել. ... *Խաչակնքել զծովն՝ ասէ, խմեա՛. եւ էր քաղցր. Վրք. հց. ձ: *Կէսքն լոկզթանիկն ոսպնեայ երիցս միայն խմեալ. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: *Ի վճիտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՍՏԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0377 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. καθαρός purus, nitidus, limpidus ἁπηλλάγμενος purgatus καθεστηκός insidens εἱλικρινός distintus, sincerus. (որպէս թէ՝ ցտակ կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՂԱՊԱՆԾ — (ի, ից.) NBH 2 0589 Chronological Sequence: 10c, 13c ա. ՊԱՂԱՊԱՆԾ ՊԱՂԱՊԱՆԾԱԿԱՆ. Պանծափայլ. կամ սառնատեսակ. վճիտ. յստակ. պսպղուն. փալփլուն. *Պաղապանծ, մաքուր. Հին բռ.: *Նուաղեաց եւ պղատոնական տաճարացն լուսափայլն ձեղուն, եւ յատակք յախճապակեալք. որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՂԱՊԱՆԾԱԿԱՆ — ( ) NBH 2 0589 Chronological Sequence: 10c, 13c ա. ՊԱՂԱՊԱՆԾ ՊԱՂԱՊԱՆԾԱԿԱՆ. Պանծափայլ. կամ սառնատեսակ. վճիտ. յստակ. պսպղուն. փալփլուն. *Պաղապանծ, մաքուր. Հին բռ.: *Նուաղեաց եւ պղատոնական տաճարացն լուսափայլն ձեղուն, եւ յատակք յախճապակեալք. որ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.