ԱՆՅԱՐԿ

(-) NBH 1-0207 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c ա. ἅστεγος non tectus, sine tecto Ոյր չգուցէ յարկ բնակութեան. անտուն. բացօթեագ. տուն տեղ չունեցօղ. *Զաղքատս անյարկս տա՛ր ʼի տուն քո. Ես. ՟Ծ. 7: *Զանյարկս ընդ յարկաւ ածել. Մանդ. ՟Զ: ԱՆՅԱՐԿ. Ոչ յարկեալ. անծածկոյթ. ուր չկայցէ յարկ. բացօթեայ. ծածք չունեցօղ, վրան բաց. *Ի ստորուստ զօրէն անհիմն տան, եւ ʼի վերուստ բռնութեամբ օդոյն իբրեւ զանյարկս վտանգէ. Պիտ.: *Յանյարկ տեղիս. Բուզ. ՟Դ. 5: մ. ԱՆՅԱՐԿ. մ. Առանց յարկի. ʼի բացի կալով. *Յաւուրս սառնամանեացն անյարկ անցուցանէր. Ճ. ՟Բ.: *Անյարկ արտաքոյ ուրեք. Արշ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԲՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0123 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 13c ա.գ. Ուր չկայցէ բնակիչ. անմարդի. անշէն. ամայի. ... *Հնգամասանց երկուս հաշիւ ընկալան մարդիկ, եւ անբնակք մնացին երեքն. Փիլ. նխ. ՟բ.: *Զբազում անբնակ երկիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴԱԴԱՐ — ( ) NBH 1 0129 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c ա. Որ չունի կամ չառնու զդադար. անընդհատ. անհանգիստ. որ չի դադրիր, շարունակ. ... ἁκατάπαυστος, ἁδιάλειπτος incessabilis, continuus *Անցին անձինք մեր ընդ ուղխս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾԱԾԿՈՅԹ — ( ) NBH 1 0165 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. Ոյր չիք ծածկոյթ. մերկ. բա՛ց. ... *Անյարկ, անծածկոյթ. Ոսկ. լս.: *Անծածկոյթ (կամ անծածուկ) գլխով. ՃՃ.: *Զանծածկոյթսն զարդարէ, եւ կազմութեամբ իւիք տայ պատել զնոսա. Դիոն. երկն.: յն. անհովանի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒՐԵՔ — ( ) NBH 1 0223 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c ա. որ եւ ԱՆՈՒՐ, ԱՆՈՒՍՏԵՔ. Անկարօտ տեղւոյ. եւ ոչ բովանդակեալ ուրեք. *Անուրեք վայրից. Նար. ՟Ի՟Գ: ԱՆՈՒՐԵՔ. Չունօղ զտեղի. անյարկ. անտուն. *Այր մի անծանօթ յամենեցունց, անոք, անուրեք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0247 Chronological Sequence: 9c գ. Անտուն եւ անյարկ գոլն. *Որ ցանգ ʼի քաղցոյն եւ ʼի մերկութենէն լլկին եւ կռփահարին. Նանայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏՈՒՆ — ( ) NBH 1 0247 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἅοικος, ἁνέστιος domo et sede propria carens Ոյր չիք տուն եւ բնակարան առանճին. անյարկ. եւ Որոյ չգուցեն ընտանիք. տուն տեղ չունեցօղ. ... *Օտար առաջի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՐԱՀ — (ի, ից.) NBH 2 0756 Chronological Sequence: Early classical գ. αὑλή (յորմէ aula ). atrium, impluvium περίβοος ambitus πρόθυρον vestibulum. Գաւիթ. հրապարակ ապարանից զկնի նախադրան՝ անյարկ կամ յարկեալ. եւ Մեծ սենեակ ատենի. ժողովարան. դահլիճ. բակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՅՐԱԳԱՒԻԹ — (ւթի, թաց.) NBH 2 0779 Chronological Sequence: Early classical ա. αἵθριος, ον subdio, locus subdialis. Ստորին գաւիթ՝ անյարկ. միջնօդ. վարի՝ դրսի բակը. ... *Ելանէր ջուր ʼի ներքոյ վայրագաւթաց տաճարին ընդ արեւելս. Եզեկ. ՟Խ՟Է. 1 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.