ՎՏԱԿ

(ի, աց.) NBH 2-0832 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c գ. ῤύαξ, ῤυάκιον rivus, rivulus. (որ են լծ. ընդ Առնու.) ἅφεσις remissio alvei ὐδραγωγός aquaeductus διώρυξ fossa λίμνη stagnum διέξοδος exitus, transitus χείμαρρος torrens եւ այլն. (ʼԻ Վէտ. վէժ. վազ.) Վիժակ. հոսանք. ջուր յորդեալ յաղբերէ. անցք կամ ճիւղ ջրոյ. առու. ուղխ. ... *Ի ջուրս, ʼի ծովս, եւ ʼի վտակս: Վտակք ջրոց, եւ աղբիւրք անդնդոց: Ի վտակն՝ որ իջանէր ʼի լեռնէ անտի: Յերկիր վտակաց ջուրց: Վտակք ջուրց իջին յաչաց իմոց: Արարից զերկիրն ծարաւուտ ʼի վտակս. եւ այլն: *Վտակ առ վտակ պատգամաւոր լինէր. Տաղ.: *Վտակ ʼի վտակ խառնեալ՝ յայտաթորելոց այտից (արտասուօք). Նար. տաղ.: *Վտակ արտասուաց. Յճխ. ՟Ժ՟Ա: *Աւազանին (մկրտութեան) վտակաւ. Արշ.: *Արբեալ ʼի վտակաց կողի ճշմարիտ բանին: Զարեան վտակսն հոսեցին. Շար. *Բազում վտակս արեան հեղեալ: Ի սուրբ եւ յարիւնաբուղիւ վտակաց. Խոր. ՟Բ. 5: Եղիշ. ՟Ը: *Մեծի քահանայապետին (քրիստոսի), յորմէ վտակն անմահութեան հոգին սուրբ. Յհ. իմ. եկեղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՀԱՅՐԱՇԱՐԺ — ( ) NBH 2 0033 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ա. ՀԱՅՐԱՇԱՐԺ որ եւ ՀԱՐԱՇԱՐԺ. Ի հօրէն երկնաւորէ շարժեալ, այսինքն յառաջագայեալ, ծագեալ, ծննդեամբ կամ բղխմամբ. ուստի որդին ասի ʼի հօրէ իբրեւ յականէ աղբիւր հայրաշարժ, եւ Հոգին վտակ կամ գետ կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՅՏԱԹՈՐԵԱԼ — ( ) NBH 2 0320 Chronological Sequence: 10c Յայտնապէս թորեալ (որպէս արտասուք). *Վտակ ʼի վտակ խառնեալ՝ յայտաթորելոց այտից. Նար. տաղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՒԵԼԻ — (լւոյ.) NBH 1 0122 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c ա. Անչափ. անբովանդակելի. անպարագրելի. եւ անճառելի. ἅρρητος *Յաղագս անբաւելի՝ ինքեան եւ Հօր իւրոյ՝ մարդասիրութեանն. Աթ. ՟Ը: *Անբաւելի բնութիւն: Անբաւելին երկնի եւ երկրի. Շար.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՏԱՀՈՍ — ( ) NBH 1 0182 Chronological Sequence: Unknown date ա. Անհատաբար հոսեալ. մշտնջենաբուխ. *Ի հարաշարժ աղբերէն անհատահոսըդ վտակ. Շար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՏԱԲՈՒՂԽ — ( ) NBH 1 0294 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c ա. ԱՌԱՏԱԲՈՒՂԽ կամ ԱՌԱՏԱԲՈՒԽ Առատաբար բղխօղ, եւ բղխեալ. յորդաբուղխ. *Առատաբուղխ շնորհք, կամ վտակ, կամ վարդապետութիւն. Շար.: Փարպ.: *Ամպաշողք, առատաբուղխք. Ագաթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՈՒ — I. (ի, իւ, օք. եւ ոյ, ով, ոց, ովք.) NBH 1 0311 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c գ. (լծ. յն. րի՛աքս. լտ. ռի՛վուս տ. ըռմագ) ῤύαξ rivus Վտակ հոսեալ. ուղխ. գետ փոքր, (ջրոյ, արտասուաց, արեան, եւ այլն. վազուկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՌՆԱՑՈՂ — (ի, աց.) NBH 1 0597 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. παραπικραίνων exacerbans, rebellis Դառնացեալ հոգւով. ժանտ. ստահակ. խեռ. մանաւանդ՝ Դառնացուցիչ աստուծոյ, այսինքն զայրացուցիչ հեստութեամբ. *Զդառնացօղս՝ որ բնակեալ են ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒՍԱՍՓԻՒՌ — ( ) NBH 1 0899 Chronological Sequence: 9c, 10c ա. Որպէս զլոյս սփռեալ. եւՍփռօղ զլոյս. լուսացնուղ կամ որոյ լոյսն է ծաւալեալ ընդ ամենայն տեղիս. *Լուսասփիւռ հրահոսան վտակք զքոյդ արբեցուցանեն վտակ. Խոր. հռիփս.: *Զլուսասփիւռ զհաւատս առաքելական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՈՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 1026 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 10c գ. Ծորումն. հոսնք. աղբիւր. առու. վտակ. խողովակ. *Քեցեալք ʼի բաց յստակ ծորանէ խաղցրութեան զմրուր դառնութեան արբին. Յհ. կթ.: *Լեզուք աշակերտացն յերկրային ծորանն թացան. Համամ առակ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՅԼԱԿԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 1045 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 11c, 12c, 14c ԿԱՅԼԱԿԱՆԱՄ ԿԱՅԼԱԿԵՄ ԿԱՅԼԱԿՆԱՆԱՄ. σταλάω, καταστάζω stillo, destillo. Բղխել, հոսել իբրեւ զկայլակս. ծորիլ. թորթորիլ. ցայտել. յորդել. վազել՝ ցաթկել արունի, ջրի, եւայլն. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.