ՎՐԱՑԻ

(իք.) NBH 2-0834 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. տե՛ս ՎԻՐՔ ʼի բռ. յտկ. ան: ... ա. Իսկ ա. Տ. ՎՐԱՑԱԿԱՆ. *Վրացի սաքուլայով. Լմբ. առ լեւոն.: ՎՐԱՑԻ ԿՈՃ. որ եւ ՄՐՏԻ ՏԱԿ, ԽԱՐԲԱԿ. Տ. ԵՂԲՈՐՈՍ. *Վրացի կոճ, որ է մրտի տակն: Ա՛ռ մրտի տակ, որ է վրացի կոճն. Վստկ. ՟Ճ՟Բ. ՟Ճ՟Ի՟Ը. ՟Յ՟Ի՟Տ: *Սեւ եւ սպիտակ վրացի կոճ. Բժշկարան.: Իսկ *Տարազ վրացի կոճակիʼʼ. ի բառս Գաղիանոսի դնի որպէս յն. ագարիկոն. աղարիգօն. ἁγαρικόν agaricum, nomen fungi arboris. ...

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԿՈՃ — (ոյ, ոց.) NBH 1 1113 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 14c գ. լծ. ընդ Կոճղ, եւ Կողակ. ռմկ. կոճ, եւ կոճակ. Կունտ ինչ իբր յօդ կամ մասն ʼի դուրս ցցուեալ. Երբեմն որպէս Կոզակ կամ կողմանոց շինուածոյ. *Խոյակք կոճոց դրանն, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՃԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 1113 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 14c Նոյն ընդ Կոճ. որպէս կունան սրունից, եւայլն. *Մինչեւ ʼի կոճակսն էր պարգեւօտն. Ոսկիփոր.: Եւ որպէս Կոճղ փայտի. քիւթիւկ. *Կախեցին (փոխանակ մարդոյ) մեծ կոճակ մի փայտ. Հ=Յ. մայ. ՟Ի՟Դ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0007 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 13c, 14c գ. συγγενής , cognatus Մերձաւոր. ʼի նմին ցեղէ եւ յազգատոհմէ. արենակից. արեանառու. խըսըմ *Հօրեղբօր քո կին՝ ազգական քո է: Յազգականաց նոցա: Որդւոցն գեթսոնայ ազգականացն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՂԵԲՈՐՈՍ — ( ) NBH 1 0653 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c գ. ԵՂԵԲՈՐՈՍ գրի եւ ԵՂԲՈՐՈՍ, ՂԵԲԵՐՈՍ. Բառ յն. էլլէ՛վօռօս. ἐλλέβορος helleborus, um; veratrum μελαμπόδιον helleborum nigrum Բոյս դառն յանջրդիս, որ լինի դեղ մաքրողական. ի մեզ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՐՏԻՏԱԿ — ( ) NBH 2 0309 Chronological Sequence: 12c գ. Կա՛մ է Արմատ Մրտենւոյ. եւ կամ մանաւանդ՝ Մատուտակ, ռմկ. մատիտակ, վրացի կոճ. ... *Ա՛ռ չար հոտ (կամ ձարխոտ), եղին եղջիւրն, եւ րտիտակի տակն, եւ այծու կճղակն. եթէ ծխէ ոք, փախչին ʼի նմանէ օձերն, ամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՂՆՏԵՌ — (ի.) NBH 2 0508 Chronological Sequence: 12c գ.ա. Տեռումն ողին, կամ ոյր ողունք են տեռեալ, մինչեւ վէրս բանալ տրորմամբ. ... *Վասն ձիոյ ողնտեռի (դեղ). ա՛ռ մրտի տակ, որ է վրացի կոճակ, այրէ՛ եւ լոսէ՛, եւ ի վերայ ցանէ՛. Վստկ. ՟Յ՟Ի՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՐՊԷՍ — ( ) NBH 2 0536 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c նխ. հյց. խնդ. ὠς, ὤσπερ sicut, ut, tamquam. Իբրեւ. նման. հանգոյն. ըստ. պէս. ... *Արդարքն որպէս զարմաւենիս ծաղկեսցին: Համարեցաք որպէս զոչխար ի սպանումն. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱՐՔՈՒԼԱ — (ի, իւ կամ ով.) NBH 2 0703 Chronological Sequence: 12c գ. ՍԱՔՈՒԼԱ գրի եւ ՍԱՐՔՈՒԼԱ. (լծ. լտ. սա՛գգուլուս. sacculus եւ գուգուլլուս. cucullus ). Գլխարկ քսաձեւ. կնգուղ. եւ Մեծ գտակ. քուսիթայ որ ընդ վեղարով. զոմբ. *Հագնիմ դիշտ, որպես հաղբատայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱՔՈՒԼԱ — (ի, իւ կամ ով.) NBH 2 0703 Chronological Sequence: 12c գ. ՍԱՔՈՒԼԱ գրի եւ ՍԱՐՔՈՒԼԱ. (լծ. լտ. սա՛գգուլուս. sacculus եւ գուգուլլուս. cucullus ). Գլխարկ քսաձեւ. կնգուղ. եւ Մեծ գտակ. քուսիթայ որ ընդ վեղարով. զոմբ. *Հագնիմ դիշտ, որպես հաղբատայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱԿ — (ի, ից կամ աց կամ ուց.) NBH 2 0838 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. ἕδαφος fondus ῤίζα radix ἕκφυσις germinatio, caudex եւ այլն. Յատակ իրաց. ստորին մասն. արմատ. (պ. դէգ. թ. տիպ, ալթը ). *Ի տակս երկրին իջանեն զոսկին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.