ՎՐԷԺ

(վրիժու, ուց.) NBH 2-0834 Chronological Sequence: 6c գ. ՎՐԷԺ որ եւ ՎՐԷԺԽՆԴՐՈՒԹԻՒՆ. δίκη, ἑκδίκησις , ἁμύνα ultio, vindicta, poena. եւ բայիւ ἑκδικέω, ἑκδικάζομαι, ἁμύνω, τίω vindico, ulciscor. Վառումն սրտի ʼի հատուցանել չար փոխանակ չարի. ցասումն. քէն. ոխ. պատիժ. պատուհաս. իաւունք. դատաստան. ... *Խնդրել զվրէժ ուխտին: Հատուցից վրէժս թշնամեաց իմոց: Վրէժ խնդրել: Վրէժ առնուլ: Պահանջել զվրէժ: Հանել զվրէժ, կամ զվրէժ քինու, զքինու վրէժ: Յաւուր վրիժուց. եւ այլն: ՎՐԷԺՍ ՏԱԼ կամ ԼՈՒԾԱՆԵԼ կամ ՊԱՀԱՆՋԻԼ. δίκην τί, ἑκδικουμένα παραλύω vindictus exsolvo, poenas solvo, pendo, luo, do. Կրել զպատիժ ըստ յանցանացն. ... *Որք տայցեն վրէժս ʼի սատակումն յաւիտենից: Եօթն վրէժս լուծցէ. եւ այլն: ՎՐԷԺ. իբր Ոճիր. չարիք, յանցանք. *Ընդ այսքանեաց գործօղ նորագոյն լեալ վրիժուց երագագոյն եւ նորանշան ինչ օրէն է կարկառել պատուհաս. Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԴԱՏ — (ի, ից.) NBH 1 0599 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. պ. տատ. κρίσις judicium որ եւ Դատաստան, Դատումն, Դատողութիւն. Հանդիսական քննութիւն իրաւանց. վէճ եւ խնդիր յատենի. վճիռ արդարութեան:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏԻԺ — (տժոյ կամ ժի, տժոց.) NBH 2 0610 Chronological Sequence: 6c գ. τεκμωρία punitio, castigatio, ultio ζημία mulcta, poena αἱτία culpa ἑτασμός examen κρίμα damnatio եւն. Փոխարէն հատուցումն կամ տուգանք յանցանաց. պատուհաս. տանջանք. վրէժ. գազէպ, ճէզա,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԻՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 1007 Chronological Sequence: Early classical, 5c գ. ՔԻՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՆՈՒԹԻՒՆ. Քինապահուիւն. քէն. *Եւ սո՛ւտ եւ առ քինաւորութեանն խօսի մաղխազ զնմանէ. Փարպ.: *Վրէժ խնդրել մեծաւ զնմանէ. Փարպ.: *Վրէժ խնդրել մեծաւ քինութեամբ. Ագաթ.: *Զի մի՛… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԻՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 1007 Chronological Sequence: Early classical, 5c գ. ՔԻՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՆՈՒԹԻՒՆ. Քինապահուիւն. քէն. *Եւ սո՛ւտ եւ առ քինաւորութեանն խօսի մաղխազ զնմանէ. Փարպ.: *Վրէժ խնդրել մեծաւ զնմանէ. Փարպ.: *Վրէժ խնդրել մեծաւ քինութեամբ. Ագաթ.: *Զի մի՛… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Mer Hayrenik — Մեր Հայրենիք English: Our Fatherland Mer Hayrenik National anthem of  Armenia Ly …   Wikipedia

  • ԱՅԴԳՈՒՆԱԿ — ( ) NBH 1 0080 Chronological Sequence: 6c Տ. ԱՅԴՊԻՍԻ. *Զձերումդ գեղեցիկ դատաւորութեանց յայդգունակ առնուլ մարդկանէ (այս ինքն յայդպիսի մարդկանէ առնուլ) հատուցման վրէժ. Պիտ. ՟Դ. 3 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՑ — ( ) NBH 1 0099 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c գ. (լծ. հայեացք. ա՛չս, ակն. եւ հայց). դիտողութիւն եւ խուզարկութիւն լաւաց եւ վատթարաց, լաւութեան կամ կարօտութեան, եւ յանցաւորութեան. տեսչութիւն, խնամ. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՉԱՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0108 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c գ. Ոչ աչառելն. չառնուլն ակն մարդոյ. անխտրութիւն. անվրէպ արդարադատութիւն. *Անաչառութեամբ սիրել զմեծամեծս եւ զփոքունս. Եղիշ. ՟Ը: *Տաս ամենեցուն առատապէս անաչառութեամբ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՎՐԷԺ — (էժք.) NBH 1 0329 Chronological Sequence: Early classical ա.գ. Աստուածապատիժ. վրէժ աստուածային. *Ախտ հիւանդութեան հերովդի զայրանայր ʼի վերայ նորա առաւելապէս, զաստուածավրէժս հատուցման չարաչարս խնդրէր ʼի նմանէ զանիրաւութեանն, զոր անօրինէր նա. Եւս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՍՐԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 440 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c, 14c գ. διαβολή, αἱτία criminatio, obtrectatio, culpa, accusatio Պարսաւագրութիւն, բամբասանք. բանսարկութիւն. քրթմնջիւն, ստգտանք, թշնամանք. նախատինք. ... *Արա՛ զսուգն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.