ՏԱՐԱԲԵՐԻՄ

(եցայ.) NBH 2-0850 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 14c ձ. περιστρέφομαι circumferor. Տարուբերիլ. այսր անդր տատանիլ. շրջիլ. ծփիլ. եւ Տարակուսիլ. վարանիլ. *Տարաբերեալ միաձունք վանաց ʼի վանս: Անժուժկալ կրօնաւոր խռիւ եւ անապատի, որ ʼի հողմոց անդադար տարաբերի: Իբրեւ զխռիւ ինչ ʼի հողմոյ տարաբերեալք դանդաչեն. Նեղոս.: Կիր. ՟ը. խհ.: Յհ. կթ.: *Ի խորս մեղաց ծովու տարաբերեալ ծփիմ. Շար.: *Բուռն հարի զանհաստատ հողմոյ, որովք միշտ տատանեալ՝ այսր անդր տարաբերիմ: Ըստ մարմխի ձեւոյ ոստոստեալ՝ այսր անդր տարաբերել. Նար. ՟Ե. ՟Կ՟Թ: *Զխորս աստուածային բանին դիտելով՝ տարաբերիմք զարհուրանօք: Այլեմ նման բեկեալ նաւին՝ տարաբերեալ միջածովին. Շ. մտթ.: Յիսուս որդի.: *Յանձն իւր տարաբերէր, թէ ոյ՛ թափեցից զթոյնս: Յայսմ տարակուսի տարաբերեալ կայր: Մինչդեռ յայսմ խորհրդեան էր, եւ տարաբերեալ լինէր մտօք. Եղիշ. ՟Ա: Ճ. ՟Ա.: Բրսղ. մրկ.: ՏԱՐԱԲԵՐԻԼ. որպէս Տարբերիլ. որոշիլ. զանազանիլ. *Ուստի ամենայն մարմինն յօդիւք եւ խաղալեօք տարաբերեալ եւ խառնեալ՝ աճէ զաճումն աստուածոյ. Կողոս. ՟Բ. 19. (այլք իմանան՝ մատակարարիլ, անտեսիլ): *Այսու կենօք տարաբերեալ եմք ʼի միմեանց զանազան կենօք. Շ. բարձր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.