ՏՈՒՄԱՐ

(-) NBH 2-0891 Chronological Sequence: Unknown date - Տ. ՏՈՄԱՐ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՏՈՄԱՐ — (ի, աց.) NBH 2 0889 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c, 15c գ. ՏՈՄԱՐ կամ ՏՈՒՄԱՐ. գրի եւ ՏՕՄԱՐ, կամ ՏԱՒՄԱՐ, եւ ՏՈՎՄԱՐ. Բառ յն. դօ՛մօս. τόμος tomus, sectio, scapus chartae, pars libri, liber. Հատոր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՍԱՆԱՀԱՆՋ — (ի.) NBH 1 0075 Chronological Sequence: 12c գ. Նահանջ կամ յետս մնալն ամսոյ այսր ազգի քան զայնր ազգի, եւ յառաջելն միոյն քան զմիւսոյն. *Զի՞նչ է՝ որ ասէ. է ա՛ծ ʼի վերայ հասարակածին, ամսանահանջ է. Զի զերեքտասանն ահկի՝ քսան կատարեաց (ա՛յլ հաշիւ), որ է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՆԹԵՌՆԼԻ — ( ) NBH 1 0149 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. Զոր չէ մարթ ընթեռնուլ. անվերծանելի. անկարդալի, գաղտնի. ... *Տումար անընթեռնլի. Պետր. սիւն.: եւ Տօնակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼՈՒԾԱՆԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0157 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c Տե՛ս ԱՆԼՈՅԾ. ἅλυτος *Զանլուծանելի դժոխս ելոյծ. Աթ. ՟Ե: *Զանլուծանյլի կապանս մահու լուծեր. Ճշ.: *Կապեալք էին ʼի կռապաշտութեանն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍԽԱԼԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0235 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ἁπλανῶς, ἁσφαλῶς, ἁραρότως sine errore, tuto, certo, firmiter, infallibiliter Անվրէպ. հաւաստեաւ. հաստատութեամբ. անշուշտ. *Ի վերուստ քեզ իջուցանեմ անսխալ: Զրուցեցից քեզ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՐՈՇՄԵՄ — (եցի.) NBH 1 0644 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c, 13c ն. χαράσσω, κολάπτω, ἁναγράφω noto, designo, sculpo, incido, inscribo Նշանագրել. արձանագրել. փորագրել. վերագրել. խարան դնել. կնքել. տպաւորել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԵԹԵՒԱԳԻՆ — (գնի կամ գնոյ.) NBH 1 0804 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 12c, 14c ա.մ. Թեթեւ գնով. դիւրագին. աժան. ... *Սեւադեղ եւ եղէգնն թեթեւագին են. Սեբեր. ՟Գ: *Թեթեւագնի վաճառէր. Կիւրղ. ղեւտ.: *Զանուշահամ եւ զծանրագինն լաւ համարին նոքա քան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՍԿԵՏՈՒՓ — ( ) NBH 2 0520 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ա. Որոյ տուփն՝ պահարանն կամ կողքն է ոսկի. *Ոսկէգիր գրով, եւ ոսկետուփ ամանօք: Գտեալ մատեան ոսկէտուփ սուրբ հարցն: Ոսկէտուփ տումար դիւրայարմար. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: Ուռպ.: Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐԶԱՏՈՒՄԱՐ — ( ) NBH 2 0634 Chronological Sequence: 15c գ. Պարզ եւ համառօտ տումար. որ գտանի պէսպէս յորինեալ ʼի բազմայ ʼի հին եւ ʼի նոր մատեանս փոքրկունս. *Ի մեջ պարզատումարիս, յորժամ տարին նահանջ լինի, եւ այլն. Տօմար.: 1 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐՆԱՇԱՐԺ — ( ) NBH 2 0814 Chronological Sequence: Unknown date ա. Որ ʼի վեր կամ ʼի բարձունս շարժի. վերնաճեմ. *Ամպ վերնաշարժ, տումար անքննին. Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.