ՏՌՓՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 2-0894 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 13c գ. ἕρως desiderium, cupiditas, amor. Տռփանք. ցանկութիւն. տենչ սաստիկ. եւ Սէր հոգեւոր կամ մարմնաւոր իրաց. *Յոյս՝ դիւրութեամբ ածանցուցիչ, եւ ըստ զգայութեամբ անբանի եւ ձեռնարկելոյ ամենայն տռփութեամբ. Պղատ. տիմ.: *Ընչից անյադ, եւ անեզր ստացուածոց տռփութիւնք. Պղատ. օրին. ՟Թ: *Այսուիկ գերապայծառ եւ գեղեցիկ երկնից տռփութեամբ լցեալ եղեն դասք ճգնաւորականք. Վրք. հց. ՟Ա. ձ: *Երանի որ առ տէր այնպիսի ստացաւ տռփութիւն, որպէս ունի տռփողն չարեաց առ տռփելին իւր. Կլիմաք.: *Տռփութիւն ցանկութեան: Ըստ գարշելի տռփութեան. Փիլ. լիւս.: Նոննոս.: *Ի սիրտ նորա բորբոքէր հուր տռփութեանն ... Անկաւ խորհուրդ չար ʼի սիրտ կնոջ իմոյ՝ տռփութեան քո. Վրք. հց. ՟Ժ՟Է:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՎԱՅՐԵՆԱՆԱՄ — (ացեալ.) NBH 2 0781 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c չ. ՎԱՅՐԵՆԱՆԱԼ. βαρβαρόομαι barbarus fio ἁγριόομαι efferor. Լինել իբրեւ զվայրենի գազանս կամ զբարբարոսս. կատաղիլ. գազանանալ. օտարանալ ʼի մարդկութենէ. *Անտիոքոս արքայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՌՓՈՒՄՆ — (փման, անց.) NBH 2 0894 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c Նոյն ընդ վ. (=ՏՌՓՈՒԹԻՒՆ) որպէս Սէր եւ ցանկութիւն մարմնաւոր. *Ոչ էր կեանք նորա այլ ինչ, բայց տռփումն եւ գիութիւն: Զտռփումն ցանկութեան ախտին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.