ՏՕՆԱՍԷՐ

(սիրի, րաց.) NBH 2-0901 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 14c ա. φιλέορτος festorum amans, sudiosus. Սիրօղ տօնից. փո՛յթ եւ ջերմեռանդն առ տօնախմբութիւնս. *Ի սուգ նստեալ ժողովուրդն տօնասէր. Եփր. արմաւ.: *Ասիցէ ոք ʼի տօնասիրացն եւ ʼի ջերմագունիցն: Տօնակի՛ց լիցուք տօնասիրաց. Ածաբ. ծն. եւ Ածաբ. յայտն.: *Բարեպաշտ փութով տօնասէր անձանց. Պիտ.: *Պստկէ զտօնասէրն ոսկեճաճանչ իմաստութեանն ծաղկօք: Պայծառացուցանելով զսիրտս հաւատաացեալ ժողովրդոց տօնասիրաց եւ աստուածասիրաց. Խոր. վրդվռ. եւ Խոր. պտմ. հռիփս.: *Եկա՛յք տօնասէրք, մանաւանդ եւ քրիստոսասէրք ժողովուրդք տօնիւս այս քառասնապսակ պսակեսցուք. Թէոփիլ. ՟խ. մկ.: *Այլ զի՞նչ յայսցանէ մեզ՝ ասասցեն տօնասէրքն. Լծ. ածաբ.: *Ասէ ոսկեբերանն. եթէ ոք տօնասէր եւ աղքատասէր լինի, նա է մարդ կատարեալ: Եւ կլայեցին, տօնասէրն չէ զրկած՝ ʼի պսակաց մարտիրոսաց. Ոսկիփոր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲԱՐԵՊԱՇՏ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 454 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c ա. εὑσεβής pius, religiosus որ եւ ԲԱՐԵՊԱՇՏՕՆ. Որ բարիոք պաշտօն մատուցանէ, կամ ծառայէ Աստուծոյ. երկիւղած յԱստուծոյ, աստուածապաշտ, պաշտօնասէր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԻՆԴ — (պնդոյ, ոց. կամ պնդի, դաց.) NBH 2 0648 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 13c ա. βέβαιος, στάσιμος firmus, stabilis, validus, fortis σπουδαῖος studiosus, diligens σύντονος contententus vehemens. Հաստատուն. սերտ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.