ՓԱԿԱՂԱԿ

(ի, աց.) NBH 2-0925 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 13c գ. κλεῖθρον claustrum, repagulum, sera. Գործի փակելոյ եւ աղխելոյ. փակ. աղխ. ախլակ, դրան փակ, կղպակ. ... *Ձեռք իմ կաթեցուցին զմուռս, եւ մատունք իմ զմուռս լցեալս ʼի վերայ ձեռաց (այսինքն դրանց) փակաղակին. Երգ. ՟Ա. 6: *Ո՞ւր նիգք եւ փակաղակքն: Զամենայն զգայութիւնս մեր ամրացուսցուք դրամբք եւ փակաղակօք: Ախեմ փակաղակօք. ʼի խորս սրտի. Սրգս. յկ. ՟Զ: եւ Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Բ: Երզն. քեր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂԽ — (ի, ից.) NBH 1 0041 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c գ. ԱՂԽ կամ ԱԽ. κλεῖθρον, σύγκλεισμα, πτίξις, κάτοχος claustrum, clausura, repagulum, plicatura Փակ. փականք. փակաղակ. կապ. զօդ պնդիչ. ախլակ, ախլանք, կղպաք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՌՆԱՓԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0641 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ. μοχλός vectis, repagulum Աղխ փակելոյ զդուռն. նիգ, փակաղակ, պարզունակ. ... *Քաղաքք ամուրք դրամբք եւ դռնափակօք. Օր. ՟Գ. 5: *Մտեալ ի քաղաք դրանց եւ դռնափակաց. ՟Ա. Թագ. ՟Ի՟Գ. 7:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԻԳ — (նգի, գաց.) NBH 2 0425 Chronological Sequence: 6c, 8c, 14c գ. μοχλός vectis, repagulum. Երկաթ կամ փայտ ձողաձեւ. փակաղակ դրան. աղխ. պարզունակ. դռնափակ. լծակ. գործի ամրացուցանելոյ, կամ խախտելոյ. ... *Արասցես նիգս յանփուտ փայտից. հինգ նիգ առ մի սիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱԿ — (ի կամ ոյ, ից.) NBH 2 0924 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c, 14c գ. κλεῖθρον, κλείς claustrum, repagulum, sera, clavis. եւ բայիւ σφηνόω obstruo, obsero. Արմատ Փակելոյ. որպէս Փակումն. մանաւանդ՝ Գործի փակելոյ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱԿԱԿԱԼ — (ի, աց.) NBH 2 0924 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 13c գ. κλειδοῦχος claviger, clavicularius. Ունօղ զփականս դրան՝ իշխանութեամբ բանալոյ եւ փակելոյ, պետ բանալեաց. գլխաւոր դռնապան. եկեղեցպան. լուսարար. բալլիքի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱԿԱՂԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0925 Chronological Sequence: 8c ա. συμπτυκτικός constrictivus. Որ ինչ պնդէ եւ ամրացուցանէ որպէս փակաղակ. ախլակի նման. ... *Որպէս աղխիւք ինչ փակաղականօք զանջատեցելոցն զամենայն (ինչ) սահմանէ, եւ բովանդակէ, եւ զգուշացուցանէ. Դիոն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱԿԱՆ — (ի.) NBH 2 0925 Chronological Sequence: Early classical գ. ՓԱԿԱՆ ՓԱԿԱՆՔ. κλεῖθρον claustrum. Որպէս Փակաղակ. փակ. աղխ. կղպակ. *Բե՛կ զփականդ (ամբարոցդ ʼի պէտս աղքատաց), զի բացցի քեզ դրախտն. Եփր. պհ.: *Ամենայն ինչ նոյնպէս ողջ մնաց, եւ դրունքն ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱԿՈՑ — (ի, աց.) NBH 2 0925 Chronological Sequence: Early classical գ. κλεῖθρον claustrum. Նոյն ընդ Փակ, փակաղակ. *Ամրացուցեալս պահեն քուրմքն իւրեանց նգօք եւ փակոցօք. Բարուք. թղթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.