ՓԱՅԼԱՏԱԿՆ

(ական.) NBH 2-0929 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c, 14c գ. Նոյն ընդ Փայլակն, իբրու սաստկականն նորա, կամ որպէս հատումն եւ արձակումն փայլման յերկնից. փայլակ .... եւս եւ Կայծակն. որպէս կայծ, եւ շանթ. *Իբրեւ զտեսիլ օդոյ, զոր այլք փայլատակն ասեն (ըստ կրկին գրութեանց ʼի հյ. եւ ʼի յն. ) Նչ. եզեկ. ՟Ը. 2: *Երեսք նորա իբրեւ զտեսիլ փայլատական, կամ փայլական). Դան. ՟Ժ. 6: *Զփայլ մաքուր փայլատական (կամ փայլական. ) Նար. առաք.: *Հրոյ ցոլմունք՝ կայծակնաթափ փայլատական. Երզն. ոտ. երկն.: *Մարգարիտն՝ ʼի փայլատականէ եւ ʼի ջրոյ. Եփր. աւետար.: *Մարիամ՝ լուսոյն տեղի լապտեր փայլատական: Մեծի փայլատական նշոյլք: Իբրեւ զփայլատական բոց էր գոյն երեսաց նոցա. ՃՃ.: Տե՛ս եւ ՓԱՅԼԱՏԱԿՈՒՆՔ: Իսկ յասելն Եւս. պտմ. ՟Զ. 9. *Ի սակաւ մի ʼի փայլատականէ՝ որ անկաւ ʼի տանն, յորում բնակեալ էր նա, ʼի գիշերի վառեցաւ հուրն ընդ ամենայն տուննʼʼ. իմա՛ կայծակն՝ որպէս կայծ. σπινθήρ scintilla. (որ է լծ. ըստ շանթ):

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՓԱՅԼԱԿՆ — (ական.) NBH 2 0928 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 12c գ. Իբր փայլուն ակն, կամ փայլեալ յաչս. որ եւ ՓԱՅԼԱՏԱԿՆ. որոյ յոքնականն լինի՝ փայլատակունք. (տե՛ս զկնի.) ἁστραπή fulgur, fulgor. Շողիւն եւ նշոյլ լուսոյ կամ հրոյ որպէս կայծ եւ բոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՅԼԱՏԱԿՈՒՆՔ — (կանց.) NBH 2 0929 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c գ. ἁστραπή, ἁστραπαί fulgur, fulgura. Յոքնականն բառիցս Փայլատակն, եւ Փայլակն. (զի ոչ լինի ասել փայլակունք. ) փայլակներ. ... *Ձայնք եւ փայլատակունք: Յաճախեաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.