ՓԱՅԼՈՒՆ

(լնոյ.) NBH 2-0930 Chronological Sequence: 8c, 10c ա. στίλβων, αὑγάζων, τηλαυγής , ἑξαστράπτων splendens, fulgens, splendidus, candens, candidus φανότατος lucidissimus. Որ ունի զփայլումն. փայլեալ. փայլող. փաղփուն. պայծառ. շողշողեալ. (գրի վրիպակաւ եւ Փայլիւն. ) փալփլուն. ... *Իբրեւ զտեսիլ փայլուն պղնձոյ: Ոչ գոյր չափ պղնձոյ փայլնոյ: Ձորձք նորա եղեն փայլուն սպիտակ յոյժ: Փոխեցաւ հանդերձ նորա, եւ եղեւ սպիտակ փայլուն: Լինիցի տեղի այրեցածին փայլուն: Փոխեալ իցէ մազն ʼի սպիտակ ʼի փայլուն: Եղիցի ʼի տեղի կեղոյն սպիտակ փայլուն. եւ այլն. որ եւ ասի ՓԱՅԼԱԾՈՒՆ: *Փայլուն ճաճանչիւք ճառագայթեալ ʼի մեզ: Հրաշալի փայլուն պսակաւ ʼի քարէ պատուականէ. Դիոն. ածայ.: Յհ. կթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԼՍՆԱՆԱՄ — (ացայ, ցեալ.) NBH 1 0906 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 13c չ. ԼՍՆԱՆԱՄ որ եւ ԼՍՆԻԼ. λευκαίνομαι, λευκαντίζω albesco, albus evado. Սպիտականալ ըստ իմիք. սպիտակ եւ փայլուն երեւիլ որպէս զլուսն. ճերմկնալ, ճերմկիլ. ... *Որ երկնչի,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՂՊԱՋ — (ոյ.) NBH 2 0590 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 13c գ.ա. Փայլիւն, եւ Փայլուն. τηλαυγής, γές, αὑγάζων praefulgens, splendens, candidum. Բիծ եւ նիշ փայլուն իբրեւ զպաղ, կամ հանգոյն սառին. որպիսի է առաւելապէս սկզբնաւորութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿԱՆԱԿԻՏ — ( ) NBH 1 0022 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 14c ա. Վճիտ եւ մաքուր՝ փայլուն իբրեւ զականս. կամ պայծառ իբր յաղբերականց կիտեալ. յստակ. անխառն. զուտ, փայլուն .... ըստ յն. լուսանշոյլ կամ յստակափայլ. διαυγής, διαυγέστατος pellucidus …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԻՐԱՆԻ — (նւոյ, նիք, նեաց.) NBH 1 1017 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c գ. Իբրու գոյն պտղոյ, կարմրերփեան՝ ոսկեփաձլ՝ դեղին կանաչախառն. (լծ. եւ թ. զէր, զէրտալի, եւ սարը ). կամ որպէս գոյն ծիրանի (ծիրանի գօտւոյ), յորում է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԳՈՀԱՐ — ( ) NBH 1 0059 Chronological Sequence: 8c ա.գ. Ազնիւն յամենայն գոհարս. փայլուն եւ գեղեցիկ քան զամենայն գոհարս. *Ամենագոհար ակն. Խոր. աշխարհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՊԱՅԾԱՌ — ( ) NBH 1 0065 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c ա. παμφαής, περιφανής ttotus lucens, splendidissimus, undique conspicuus Ամենայնիւ պայծառ. լուսապայծառ. ամենաճառագայթ. երեւելի ամենայն իրօք. չքնաղ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0086 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. Այլակերպիլն Տեառն ʼի Թաբովր. որ եւ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ. ուստի եւ տօնն Վարդավառի. μεταμόρφωσις transfiguratio, transformatio *Փայլուն ճաճանչիւք ճառագայթեալ ʼի մեզ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՏԵՍԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0088 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c ա. ἐτεροειδής alterius vel diversae speciei Տեսակաւ այլ. զանազանեալ ըստ տեսակի. այլաբուն. եւ այլատարազ. ուրիշ կերպ. ... *Այլատեսակք են այսոքիկ (հոգի եւ մարմին), եւ միմեանց ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՐԵՑԱԾ — (ի, իւ. կամ ոյ, ով.) NBH 1 0098 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c գ. Այրեցումն. այրումն. որպէս այրուք, մնացորդ իրին այրեցելոյ, եւ հետք այրման. սպի, խարան. խանձող. մոխիր, աճիւն. եւ այլն. էրուք. ... κατάκαυμα adustio *Եւ մարմնոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԳ — (ի, կամ ոյ, աց.) NBH 1 0100 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 12c, 13c գ. արաբ. էնիւգ. κασσίτερος stannum Հրահալելի սպիտակ փայլուն՝ անարգ քան զարծաթ, եւ ազնիւ քան զկապար. կլայեկ. ... եբր. պէտիլ (իսկ անախ՝ եբր. եւ օնխօ՝ ասոր. է կապար.) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.