ՓԱՌԱՒՈՐԱՊԷՍ

(-) NBH 2-0934 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c մ. ա. ἑνδόξως, ἑπιδόξως gloriose, honorifice. Փառաւոր օրինակաւ, շքով, փառօք. հանդիսապէս. եւ Հանդիսական. *Սքանչելի յարութեամբ փառաւորապէս յառնել. Ոսկ. ՟ա. կոր.: *Եւ մեք փառաւորապէս օրհնեսցուք զանուն քո ինքնակալ թագաւոր. Յհ. կթ.: *Կատարեալ զխորհրդածութիւն աւուրն փառաւորապէս, որպէս եւ վայել էր իսկ. Լաստ. ՟Ժ: *Փոխին ʼի հանգիստ փառաւորապէս ʼի գերեզմանս մեծամեծացն յունաց: Չար գոլով մեծատունն՝ այնպիսի փառաւորապէս թաղման արժանացաւ. Արծր. ՟Բ. 2: Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԴԱՍԱՊԵՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0598 Chronological Sequence: 6c, 10c չ. Դասապետ լինել իմիք խմբի. *Ոյց ի ճահ դասապետելն հաւատացաւ. Պիտ.: *Ընդ նոսին դասապետեալ փառաւորապէս. Նար. յովէդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՒԱՍՏԱՊԷՍ — ( ) NBH 2 0450 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ՆՈՒԱՍՏԱԲԱՐ. *Այս գալուստ նուաստապէս եւ փրկչաբար. իսկ երկրորդն փառաւորապէս եւ աստուածաբար. Բրս. ղկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՔԱՆՉԵԼԱՊԷՍ — ( ) NBH 2 0767 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c մ. θαυμαστῶς mirabiliter. Սքանչելի օրինակաւ. սքանչելեօք. հրաշապէս. եւ Կարի քաջ վայելչապէս. փառաւորապէս. քաջ. գեղեցիկ. *Առաջնորդեսցէ քեզ սքանչելապէս աջ քո:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՌԱՒՈՐԱԲԱՐ — ( ) NBH 2 0934 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ՓԱՌԱՒՈՐԱՊԷՍ. ἑπιδόξως honorifice, gloriose. *Սուրբք աստուածայնով բարութեան գեղով զինքեանս պայծառաբար եւ փառաւորաբար արտափայլեցուցին. Մաքս. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՌԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0935 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c, 14c գ. δόξασμα, δόξα, ἕνδοξον, κλέος, εὑκλεία, εὑημερία glorificatio, decus եւն. Փառաւորիլն, եւ ելն. մեծարանք. պատիւ. շուք. պարծանք. փառք. իրք պանծալիք. վայելութիւն, հանդէս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՌՔ — (ռաց.) NBH 2 0935 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 13c գ. δόξα gloria, honor κλέος celebritas, splendor nominis. (լծ. Վարկ. յարդ. ) Մեծ համարումն առաջի այլոց, եւ պատիւ ընծայեալ ումեք. շուք. մեծարանք. գով. հռչակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.