ՓԱՐԵԼԻ

(լւոյ, լեաց.) NBH 2-0936 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 12c ա. Այն՝ զորով լինի փարիլ. գրկելի. սիրելի. տենչալի. խանդաղատելի. *Բժշկութեան արուեստ փարելի, եւ ո՛չ փախչելի ամենեցուն լիցի. Պիտ.: *Փարելի եւ սիրելի թագաւորին: Որ փարելին էր քրիստոսական հօտին. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ. ՃՃ.: *Անմեղք, որ առանց նենգութեան են, եւ ամենեցուն փարելի. Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Է: ՓԱՐԵԼԻ. Խանդաղատական, աղերսական. սրտառուչ. գորովական. *Աղօթք աղերսալիք, եւ պաղատանք փարելիք. Ագաթ.: եւ Խոր. հռիփս.: *Առ քեզ են բանք իմ փարելի, ո՛վ դու քաղաք յոյժ պանծալի. Շ. եդես.: *Փարելի բարբառ ընդ իմ էլի էլի առ հայր գոչէր. Շար.: գ. ՓԱՐԵԼԻ. գ. περίψημα peripsema. Ջնջան, որ փարի զսրբելի ենթակայիւ. կամ որպէս փարատիչ աղտոյ. սրբիչ. մաքրիչ. (յն. բէրի՛փսիմա. պարասրբիչ. շուրջ մաքրիչ. որ այլուր թարգմանի ʼի մեզ, տարագիր կամ կամ անարգեալ. եւ փոխանակ. ) *Իբրեւ առակ նշաւակի եղեաք ամենայն աշխարհի, ամենեցուն փարելի լինել մինչեւ ցայժմ. ՟Ա. Կոր. ՟Դ. 1: ՓԱՐԵԼԻ ԱՍԵՄ, կամ ԱՌՆԵՄ. որպէս յն. փարագալօ՛. παρακαλῶ obsecro. Աղաչել փարելով. աղերսել խանդաղատելով. արգահատել. *Մի՛, աղաչեմ, եւ փարելի ասեմ, մի՛ վայրապար խաբեսցուք զանձինս: Այլ աղաչեմ, եւ փարելի ասեմ: Զքեզ փարելի առնեմք՝ արգահատօղ լինել, եւ մի՛ սաստիկ առ յանցաւորսն երեւել. Ոսկ. եփես. ՟Դ. եւ Ոսկ. մ. ՟Ա. 11: ՟Բ. 14: *Առ ʼի հաճել զմիտս յովսափատու, գէն քո՝ ասէ, փարելի քո. Եփր. թագ. (ʼի շնորհս նորա լսեմ աղաչանաց քոց):

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆՓԱՐԵԼԻ — ( ) NBH 1 0251 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ոչ փարելի. խորշելի. որում ոք ոչ առնէ սէր եւ պատիւ, կամ չլսէ աղաչանաց նորա. *Անկեալ թաւալեցայց յերկրի, եւ անփարելի եւ անմխիթարելի զիս ցուցից մերձաւորաց. Բրս. գոհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԻ (րւոյ, րեաց.) — I. NBH 1 459 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c, 14c ա. եւ գ. ἁγαθός, θή, θόν bonus, na, num Լաւ. ազնիւ. պատուական. գովելի. սիրելի. բաղձալի ըստ ինքեան (ոք, կամ իմն). աղէկ. ... (սանս. վարա. ընտիր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԷՆ — ( ) NBH 1 0550 Chronological Sequence: Early classical մ. կամ մջ. Ձայն երդմնական. նշանակ երդման. *Առ ʼի հաճել զմիտս յովսափատու՝ դէն քո, ասէ, փարելի՛ քո, մի՛ զայլ ինչ ասեր, այլ զճշմարիտն՝ որ արդարն է. Եփր. թագ.: Տե՛ս եւ ԱՐՔԷՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՐԴՈՒՆ — ( ) NBH 1 0719 Chronological Sequence: 12c ա. Իբր Զարդարուն. ունակ զարդու. գեղեցիկ. *Լուսաւորէ զնա, եւ ʼի միտս ամենեցուն զարդուն եւ փարելի ցուցանէ. Սարգ. յկ. ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՐԱԼԻ — ( ) NBH 2 0936 Chronological Sequence: Early classical Փոխանակ գրելոյ՝ Փարելի ասեմ. այսինքն աղաչեմ. *Ասեն ցՄովսէս. . . փարալի, մի՛ խօսեսցի ընդ մեզ Աստուած. Մծբ. ՟Ժ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.