ԱԿԱՌՆ

(-) NBH 1-0023 Chronological Sequence: Early classical գ. Բառ յն. ἅκρα arx, summitas Բերդ. ամրոց. վերնակողմն քաղաքի ʼի բարձու. գալէ, հիսար *Ամրացուցին զքաղաքն Բեթսորայ, եւ զակառն: Եդ զնոսա յակառն Երուսաղէմի ʼի պահեստ: Զպատանդսն՝ որ էին յակառն. ՟Ա. Մակ. ՟Թ. 52. 53: ՟Ժ. 6:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄՈՒՐ — ( ) NBH 1 0073 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c ա. ռմկ. ամո՛ւր, ամպուր. լծ. թ. մամուր, եւ էմին. ὁχυρός կամ ἑχυρός munitus, firmus, tutus, ἑπικαίριος commodus, ἱσχυρός fortis, validus, ἁσφαλής cautus ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՐԱԿՈՂՄՆ — (ման.) NBH 1 0075 Chronological Sequence: Early classical գ. Կողմն ամրոցի կամ ամրութեան քաղաքի. յն. ակառն, քաղաք Դաւթի, եւ այլն. ἅκρα arx, munitio *Շինեցին զամրակողմն զգլուխ քաղաքին: Ամրակողմն գլուխ քաղաքին բնակութիւն եղեւ հեթանոսաց: Փախստեայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՐՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0076 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c գ. Նոյն ընդ ԱՄՈՒՐ, գ. Ամրութիւն. տեղի ամրանալոյ. վայր ամրափակեալ. եւ մարտկոց. որպէս ὁχύρωμα, περιοχή munitio, munimentum, propugnaculum ... *Մինչեւ ցքաղաք ամրոցին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁՐԱՄՈՒՐ — ( ) NBH 1 464 Chronological Sequence: Early classical ա. Բարձր եւ ամուր. հզօր եւ անառիկ. *Կախեաց զնիկանովրայ զգլուխն զբարձրամուր աշտարակէնʼʼ. յն. ակառն կամ բերդ. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Ե. 35 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁՐԱՒԱՆԴԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 466 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. գրի եւ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿ, ԲԱՐՁԱՒԱՆԴԱԿ, եւ կամ ԲԱՐՁՈՒԱՆԴԱԿ. սեռ. բարձու աւանդակի, կամ բարձուանդակի. (ʼի բարձր, եւ անդր. լծ. եւ լտ. անդէ. իտ. աւանդի. յառաջ. թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՐԴ — (ի, ից, իւ, իւք, կամ աւ.) NBH 1 483 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c գ. ἅκρα, ἁκρόπολις, πύργος ars (arcis) Շինուած բարձրապարիսպ ʼի վերնակողմն քաղաքի՝ իբրեւ ամրութիւն. ամրակողմ քաղաքին բրգօք եւ աշտարակօք. կամ ուրոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՂԵԱԿ — (ղեկի, կաց.) NBH 1 0636 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c գ. ἅκρον, ἁκρόπολις arx գրի եւ իբր ռմկ. դղեկ. Բերդ. ամրոց. ամուր. ամրակողմն քաղաքին. ծայրաքաղաք. ակառն. ... *Հազարապետն դղեակ բերդին. ՟Բ. Մակ. ՟Դ. 27: *Տալ զնա ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱԳ — (ի, իւ, աց, օք.) NBH 1 0998 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c գ. ἅκρον (յորմէ Ակառն). ἕσχατον, πέρας summitas, summum, extremitas, extremum, terminus, ora. Որպէս թէ ծայրք. մանաւանդ Վերջին ծայր. եզր. վերջք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՅՐԱՔԱՂԱՔ — ( ) NBH 1 1006 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c գ. ἁκρόπολις summa arx. Բերդաքաղաք. բերդ ʼի ծայր քաղաքին. ամրոց. ակառն. *Ցանկութեանցն յաղթիցէ սեռի, յորժամ ʼի ծայրաքաղաքն բանականին հրամանին կամաւորապէսն անսալ ոչ կամիցին. Պղատ. տիմ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻՋՆԱԲԵՐԴ — (ի.) NBH 2 0279 Chronological Sequence: Early classical գ.ա. Միջին կամ ներքին բերդ. վերին կամ բարձր բերդ. դղեակ. ամուր. ամրոց. եւ յն. բառիւ՝ Ակառն, կամ միջնաբերդ ակառանց. *Զորահատոյց առնէր ʼի վերայ միջնաբերդին՝ պաշարել զնա: Որ ʼի միջնաբերդին էին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.