ՔԱՆԴԱԿ

(ի, աց.) NBH 2-0979 Chronological Sequence: Unknown date գ. γλυφή, γλύμμα sculptura, caelatura եւ ἑγκόλαμμα , ἑκτύπομα expressio, efformatio. որ եւ ՔԱՆԴ, ՔԱՆԴՈՒԱԾ, իբր քանդակուած. փորուած, եւ Փորուածոյ ինչ, քերուած. գրօշուած. գրուած խորանիստ. տպավորութիւն. դրոշմ. փորուած, տաշուարք. ... *Եղիցին ականքն ըստ անուանց նոցա գրեալք քանդակաւ: Քանդակել՝ քանդակս կամ զքանդակս: Քանդակ կնքոյ: Արմաւենիք քանդակեալք ըստ քանդակի սրբութեանցն. եւ այլն: ածակ. Կամ (ըստ յն. ածակ. հյ. գոյակ. ) ἑγκολαπτός, ἑπιγεγλυμμένος insculptus, expressus. *ԳՎրեցին ʼի նմա գիր դրոշմեալ քանդակաւ՝ սրբութիւն տեառն: Քանդակս ʼի նոցանէ մածուցեալս քերոբս եւ արմաւենիս: Եւ եդ զկողիւք վանդակին գործ քանդակի նաւաց նմանութեան. եւ այլն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • Природные памятники Армении — …   Википедия

  • ԳԻՐ — (գրոյ, ով, ոց, ովք.) NBH 1 0558 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. (լծ. Վր. ծէրիլի, հյ. ծիր, գիծ, քերումն.) γράμμα, γραφή, χαρακτήρ littera, character Տառ դրոշմեալ. նշանագիր. արձանագիր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՐՕՇՈՒԱԾ — (ոյ. ոց.) NBH 1 0645 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c գ. ἑγκολάπτον celatum, celatura Քանդակ. փորուած. եւ Քանդակումն. փորագրութիւն. *Զկամարսն եւ զկոզակս, եւ զդրօշուածս զամենայն: Քերոբս եւ արմաւենիս եւ դրօշուածս. ՟Գ. Թագ. ՟Զ. 18.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱԽԱՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0165 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c, 13c գ. τόρνος, ἑντόρνον tornus. (ի հյ. արմատն է ճախր. լծ. եւ թ. չարխ ) Անիւ կամ անուաւոր գործի ʼի պէտս զանազան արուեստից, մանաւանդ հիւսանց, եւ ատաղձագործաց, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0430 Chronological Sequence: 6c գ. γραφική pictura, pingendi peritia. Արհեստ նկարչաց. պատկերահանութիւն. գծագրութիւն. եւ Անդրիագործութիւն. փորագրութիւն. քանդակ. դրուագ. *Պատկերք, եւ դրօշեալք, եւ միանգամայն կուռք. որոց գրական նկարչութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՆԴ — ( ) NBH 2 0978 Chronological Sequence: Early classical գ. Արմատ Քանդելոյ եւՔանդակելոյ. որպէս եւ պ. քէնտէն ՝ է փորել. Վարիորպէս Քանդակ. փորուածք. *Ուսումն մանկութեան քանդ է ʼի քարի, իսկ ուսումն ծերութեան՝ գիր է ʼի պտղի. Ոսկ. եփես. ՟Ի՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՆԴԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 2 0979 Chronological Sequence: Early classical ն. γλύφω, διαγλύφω, ἑγγλύφω sculpo, insculpo, caelo, incido . (լծ. պ. քէնտէն ). Քանդիւ կամ քանդակաւ գործել, դրօշել. գրուագրել. գրել ʼի խորս. որ եւ ՔԵՐԵԼ. փորել, բանիլ փայտի՝ քարի՝ պղնձի՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՆԴՈՒԱԾ — (ոյ, ոց.) NBH 2 0979 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c գ. Որպէս թէ Քանդակուած. քանդակ. փորուած. խալէմքեարի բանուածք *Պատկերն արքունի նկարեալ արքունականն քանդուածով: Զոսկիակոփ դրանցն եւ զստորակայ քանդուածոցն սքանչանս: Մատանի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԵՐՈՎԲ — (ի.) NBH 2 1004 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ՔԵՐՈՎԲ ՔԵՐՕԲ ՔԵՐՈԲ ՔԵՐՈՒԲ ՔԵՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈԲԷ ՔՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈՎԲԻՄ ՔԵՐՈԲԻՄ. Բառ եբր. քերուպ. յոքնակի՝ քերօպիմ, քէրուպիմ. χερούβ, χερουβείμ, βίμ, βεῖν, βίμ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԵՐՈՎԲԷ — (ի, ից.) NBH 2 1004 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ՔԵՐՈՎԲ ՔԵՐՕԲ ՔԵՐՈԲ ՔԵՐՈՒԲ ՔԵՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈԲԷ ՔՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈՎԲԻՄ ՔԵՐՈԲԻՄ. Բառ եբր. քերուպ. յոքնակի՝ քերօպիմ, քէրուպիմ. χερούβ, χερουβείμ, βίμ, βεῖν …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.