ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾ

(ի, աց կամ ից.) NBH 2-0979 Chronological Sequence: Early classical գ. ա. γλυφή sculptura եւ λελαξευμένος . (որ եւ կոփածոյ, կռածոյ.) insaxo incisus. Քանդակաւ գործեալ ինչ. *Սիւնս երկուս. եւշրջանակս քանդակագործից սեանցն, երկուս երկուս վանդակապատս, ծածկել զերկոսին շրջանակսն քանդակագործացն՝ որ էին ʼի վերայ սեանցն: Ծնօտս ուղկեանս քանդակագործ: Եւ քանդակագործք ʼի վերայ նոցա. ՟Գ. Թագ. ՟Է. 11: Եզեկ. խ. 43: ՟Խ՟Ա. 25: *Ընդ քանդակագործ տերեւոցն անօսրութիւնն մացէ մեղմով արեւն: Զիա՞րդ ծակոտեալ դրոշմեալ են իբրեւ զգործ քանդակագործի զարմանալի՝ տերեւովքն այդիք. Վեցօր. ՟Ե. (ուր իմաստն եւեթ տեսան ʼի յն.):

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԴՌՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0641 Chronological Sequence: 10c գ. Դուռն փոքրիկ. պահարան տփոյ. ... *Դռնակ մի երկբացիկ քանդակագործ, յորում կայր խաչ մի արծաթեղէն. Կաղանկտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿԲԱՑԻԿ — ( ) NBH 1 0691 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c ա. δύο πτυχαῖ Որ յերկուս փեղկս բացեալ լինի. *Երկոցունց դրանց փայտս մայրս, երկբացիկս՝ մի մի դուռն, եւ ծխնիք նոցա երկբացիկք. ՟Գ. Թագ. ՟Զ. 34: *Իբրեւ դուռն երկբացիկ. Արշ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԵՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 1003 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c ա. գ. γραμματικός grammaticus, litterator, litteratus. որպէս Գրական. գիտակ արուեստի քերականութեան. ԳՐԱՄԱՏԻԿՈՍ. որ ասի եւ ՔԵՐԹՈՂ՝ ո՛չ որպէս բանաստեղծ (որ է բուն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԵՐՈՎԲ — (ի.) NBH 2 1004 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ՔԵՐՈՎԲ ՔԵՐՕԲ ՔԵՐՈԲ ՔԵՐՈՒԲ ՔԵՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈԲԷ ՔՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈՎԲԻՄ ՔԵՐՈԲԻՄ. Բառ եբր. քերուպ. յոքնակի՝ քերօպիմ, քէրուպիմ. χερούβ, χερουβείμ, βίμ, βεῖν, βίμ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԵՐՈՎԲԷ — (ի, ից.) NBH 2 1004 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ՔԵՐՈՎԲ ՔԵՐՕԲ ՔԵՐՈԲ ՔԵՐՈՒԲ ՔԵՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈԲԷ ՔՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈՎԲԻՄ ՔԵՐՈԲԻՄ. Բառ եբր. քերուպ. յոքնակի՝ քերօպիմ, քէրուպիմ. χερούβ, χερουβείμ, βίμ, βεῖν …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԵՐՈՎԲԻՄ — (իմք, իմաց.) NBH 2 1004 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ՔԵՐՈՎԲ ՔԵՐՕԲ ՔԵՐՈԲ ՔԵՐՈՒԲ ՔԵՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈԲԷ ՔՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈՎԲԻՄ ՔԵՐՈԲԻՄ. Բառ եբր. քերուպ. յոքնակի՝ քերօպիմ, քէրուպիմ. Վերին դաս զուարթնոց զկնի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.