ՔԱՆԶԻ

(-) NBH 2-0979 Chronological Sequence: Unknown date շ. Որպէս յետադաս. γάρ, ὄτι, καθότι nam, enim, quoniam, quia. Վասն զի. զիրա. *Երկեայ, քանզի մերկ էի: Մեղանչեն քեզ, քանզի ոչ գոյ մարդ՝ որ ոչ մեղանչէ: Ոչ գոյր նորա որդեակ, քանզի եղիսաբէթ ամուլ էր, եւ այլն: Իսկ նախադաս. ἑπεί, ἑπειδήπερ, ἑπειδή, καθότι quandoquidem, quia, quoniam. որովհետեւ. ... *Քանզի բազումք յօժարեցին, կա՛մ եղեւ եւ ինձ: Քանզի ոմանք անօրէնք եկին բուռն եղեն, եւ արդ աւասիկ ես ʼի խնդիր եմ. եւ այլն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԻ — I. ( ) NBH 1 0734 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c շ. ὄτι, γάρ quia, quoniam, nam, enim Քանզի. վասն զի. զի, զերէշ զիրա. եբր. քի. *Սրբեաց զնա, զի ʼի նմա հանգեաւ: Սա կոչեսցի կին, զի յառնէ իւրմէ առաւ: Զի նա է մայր եւ այլն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԷՋ — (միջոյ, ով. ʼի միջի. ՄԷՋՔ միջաց, կամ ջոց, ովք կամ օք.) NBH 2 0259 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 13c, 14c գ. ՄԷՋ ՄԷՋՔ. լծ. հյ. մէտ. յն. μέσος . լտ. medium, mediocritas. դաղմ. մէծ, մէ՛ծտու.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՀԱՆԱՅ — (ի, ից.) NBH 2 0967 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. ἰερεύς sacerdos, sacrificus. Երէց. աւագն ʼի պաշտօնեայս տեառն՝ օծեալ, հաշտարար Աստուծոյ պատարագաւ, քաւիչ ժողովրդեան. որ ʼի հնումն էր ստուէր, իսկ ʼի նորումս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԳԱՆԱՎԱՐ — ( ) NBH 1 0101 Chronological Sequence: Early classical, 5c ա. ὁψίσπορος qui sero seu tarde seritur Անագան սերմանեալ. ուշ ցանած. ... *Ցորեանն եւ հաճարն ոչ հարաւ, զի ոչ էր բուսեալ. քանզի անագանավար էին: Հաճար եւ ցորեան չհարան, քանզի անագանավար էին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԽՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0103 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 12c մ. ἁπαθῶς ssine passione, sine affectu Առանց ախտից ցաւոց կամ կրից. եւ անապականաբար. *Ամպ, քանզի ʼի Հոգւոյն Սրբոյ սաղմնառեաց, եւ ծնաւ անախտաբար. Ոսկ. ի կոյսն.: *Անախտաբար ծնանելով ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՆՈՒՆ — (ուան.) NBH 1 0107 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c ա. Որպէս նոյն ընդ վ. (=ԱՆԱՆՈՒԱՆԵԼԻ) սեպհական Աստուծոյ. ἁνώνυμος nomine carens, ἁκατονόμαστος qui nominari non potest *Վասն առաւել սիրոյն իւրոյ՝ անանունն յանուն գայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍԿԻԶԲՆ — (կզբան, բունք, բանց.) NBH 1 0236 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. ἅναρχος principii expers, principio carens Որոյ չիք սկիզբն ժամանակի եւ եղանութեան. անժամանակ, անեղ. որ էն յաւիտենից: Որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0338 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 12c ա. ἅρρην, ἁρρενικός, ἁρσενικός virilis, masculinus որ եւ ԱՐՈՒԱԿԱՆ. Սեպհական արուաց, եւ արանց. առնի. առնացի. արիական. ... *Արական ազգ: Արական բնութիւն, անդամ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԳԼՈՒԽ — ( ) NBH 1 402 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c ա. πολυκέφαλος multa habens capita Որոյ են բազում գլուխք. որ եւ ասի ԲԱԶՄԱԳԼԽԵԱՆ, ԲԱԶՄԱԳԼԽԻ. շատ գլխով, գլուխը շատ. *Գօտի ածել ընդ մէջ. քանզի տեղին այն ʼի մսուր համարեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.