ԱՆՈՒՇԱՀԱՄ

(-) NBH 1-0222 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c ա. Անոյշ համով. համեղ. ախորժական. հաժելի. քաղցր. ազնիւ. *Գինի անուշահամ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 21: Տօնակ.: Մխ. բժիշկ.: *Հաց անուշահամ. Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ: *Անուշահամ խորտկօք սպասաւորել. Տօնակ.: Նմանութեամբ. *Զարմանալ ʼի վերայ բանից նորա, որ այնպէս անուշահամք էին՝ աստուածային աղիւն համեմեալք. Վրք. ոսկ.: *Անուշահամ արդարութեամբ. Ագաթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆՈՒՇԱՀՈՏ — (ի, ից.) NBH 1 0222 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. εὑώδης, εὕοσμος odoris suavis, boni odoris, fragrans, bene olens Անոյշ հոտով. ունօղ կամ բուրօղ զհոտ անուշութեան. ... *Իւղ, կամ պտուղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒՇԱՃԱՇԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0222 Chronological Sequence: Unknown date ա. Անուշահամ. քաղցրաճաշակ. *Ո՛վ ապաշխարութիւն, համեղ պտուղ անուշաճաշակ եւ դիւրագիւտ. Բրս. ապաշխ.: *Ես եմ աղբիւրն կենաց, որ քաղցրաբուխ է եւ անուշաճաշակ. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՄՊԱՆԱԿ — ( ) NBH 1 0763 Chronological Sequence: Unknown date, 10c գ. Տ. ԸՄՊԱԿ. *Ըմպանակք երկու յերկոսին ձեռին, մինն արեամբ, եւ միւսն կաթամբ: Գինիս յեղաշրջեալ ... ըմպանակս կորուսեալ. Նար. լ. եւ ՟Կ՟Զ: ա. ա. Իբր Ըմպելի. *Անուշահամ ախորժ բաժակ, տօնասիրաց գոլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԱԽՈՒՐ — (Ի.) NBH 1 0877 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c գ. ԼԱԽՈՒՐ σέλινον, να apium. որ եւ ՆԵԽՈՒՐ ասի. Բանջար կծուահամ եւ ախորժ, որոյ խոշորատերեւն կամ վայրին կոչի նաեւ Կարոս. իսկ մանրատերեւն կամ ընտանին՝ Կարոս մակեդոնի. ռմկ. մաղտանօս. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՆՁՈՐ — (ոյ, ոց կամ ի, ից.) NBH 1 0955 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c, 11c, 13c գ. ԽՆՁՈՐ կամ ԽՆԾՈՐ. μῆλον malum, pomum. Պտուղ գեղեցիկ՝ սովորական ընդ ամենայն տեղիս հասարակօրէն բոլորշի, դեղին եւ կարմիր, անուշահամ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՆՁՈՐԱԲԵՐ — ( ) NBH 1 0955 Chronological Sequence: Unknown date ա. Որ բերէ յիւրմէ զխնձոր կամ զպտուղ գեղեցիկ. պտղաբեր. *Զդժնիկն խնձորաբեր արար անուշահամ. Ոսկ. լս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵԾԱԾԱԽ — ( ) NBH 2 0236 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 12c Տ. ԲԱԶՄԱԾԱԽ. *Ի նորոգապէս շինեալն մեծածախ զարդուք: Մեծածախ աշխատութեամբ յարդարեալ. Ճ. ՟Ը.: Ասող. ՟Գ. 7: *Ո՛վ ծարաւիք եւ քաղցեալք, ձեզ սա (սուրբն մատթէոս) սեղան մեծածախ՝ անուշահամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՆ 2 — ( ) NBH 2 0595 Chronological Sequence: 12c Անուն բուսոյ. պան օթու. *Զկարասն ... են՝ որ մազտաքոյն ցախովն ձիւթեն, կամ պանին ցախովն ... կամ այլ անուշահամ ծառանց. Վստկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐՏԻԶԱԿԱՆ — ( ) NBH 2 0643 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. κηπουρικός, κηπούρος hortensis, hortolanus եւն. Սպեհական պարտիզաց. բուսեալն ʼի պարտիզի. եւ Պարտիզպան. *Լախուրն խոտ է պարտիզական, անուշահոտ եւ անուշահամ. Նոննոս.: *Ապա ուրեմն պարտիզական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈՂՈՇ — ( ) NBH 2 0952 Chronological Sequence: 18c գ. Ձուկն պատուական. որ եւ ՄՈՒՌԷՆԱ ասի. *Հինքն անուշահամ փողոշ ձկամբն ʼի խրախութիւնս փափկանային. Բառ. ստեփ. լեհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.