ԱԿՃԻՌ

(-) NBH 1-0023 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c - ԱԿՃԻՌ յակճիռս. որ եւ ԱԹԻՌ, ԱՅԹԻՌ. Վարի ընդ բայս՝ Կալ, լինել եւ այլն. գրի եւ ՅԱԿՃԻՒՌՍ, կամ ՅԱՃԻՒՌ. Ունկն դնել ուշի ուշով, միտ դնել հետաքննութեամբ եւ հիացմամբ. յապուշ կրթիլ, մանաւանդ կարկառմամբ անձին՝ եւ ʼի ծայրս մատանց ոտից յենլով. որպէս յն. ἁκροβατέω summis pedibus incedo եւ ἁκροάομαι audio discendi causa կամ προσέχω attendo *Յակճիռս կալով, եւ զականջս ուղղեալ շականջանէր: Ամենայն բազմութիւն հրապարակին յակճիռս կալով: Յորժամ ծնծղայքն եւ տաւիղքն բարբառեսցին, առաւել եւս յաթիռս եւ յակճիռս կան ընկճեալք: Խաւար պատեալ էր, եւ նոքա յակճիւռս կային, զի մի՛ այլ որոգայթ ընդ խաւարն հասցէ ʼի վերայ ինքեանց: Նստուցանել իբր ʼի սեղանի՝ յակճիռս ետ կալ ամենեցուն, թէ կերակրելոց է զնոսա. Փիլ. ՟ժ. բան.: Խոր. ՟Գ. 65: Վեցօր. ՟Դ: Լմբ. իմ.: Երզն. մտթ.: *Մահապարտն յակճիռս կայ լսել բան մխիթարութեան: Յակճիռս եղեալ ʼի նկատելն: Մի ձայնս զբազմութիւն ժողովրդեան յակճիռս արար առ դասս քահանայիցն. Լմբ. առակ.: Լմբ. համբ. եւ Լմբ. պտրգ.: *Ընթանային ամենեքեան յակճիռ տեսանել զնոսա, թէ զիա՛րդ ʼի գլուխ ելանիցէ ատեանն. Արծր. ՟Գ. 5:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԹԻՌ — ( ) NBH 1 0012 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՅԹԻՌ, եւ ԱԿՃԻՌ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՏՆ — (ոտին, ոտամբ, ոտք, ոտից.) NBH 2 0524 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ποῦς, πόδος pes, pedis. Խարիսխ մարմնոյ երկրակոխ. գործի քայլելոյ կենդանեաց. ստորին թաթք. յորմէ Հետք (նիշ ներբանաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.