ՕԴ 2

(ոյ, ոց, եւ ի, ից.) NBH 2-1022 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 12c, 13c, 14c գ. պ. եեդ. յն. այեր. ἁήρ, ἁέρος aer. իտ. aria. եւ Մեղմ օդ. αὕρα aura, ventus levior. Մի ʼի չորից տարերաց համասփիւռ, որոյ շարժունն կոչի հողմ. եւ թեթեւն՝ սիւք, սիք. եւ բարձրագոյնն՝ եթեր. հավա, հեւա (յորմէ հով ), ... *Զամպս օդոց: Ոգին սփռի իբրեւ զօդ թոյլ: Իբրեւ զհաւու թռուցելոյ յօդս: Իբրեւ ʼի նետէ ձգելոյ ʼի նպատակ կտրեալ օդն՝ վաղվաղակի յինքն կարկատեցաւ: Զփոշին ցանել յօդս: Ըստ իշխանին իշխանութեան օդոյս՝ այսոյ: Ձայն մեղմոյ օդոյ, եւ անդ տէր. եւայլն: *Դարձոյց զմրրիկն յօդ. Երզն. մտթ.: *Ի կենդանեաց, որ ʼի յօդի են, եւ ʼի յերկրի, եւ ʼի ծովու: Ի հողոյ, ʼի ջրոյ, յօդէ. արիստ: աշխարհ: Լմբ. ատ.: *Բնակել յանկեան ʼի ներքոյ օդոյ (որպէս բացօդեայ), այսինքն յանապատի, ʼի լերինս ամայիս. Համամ առակ.: *Զհոգիսն՝ որք են ʼի ներքոյ օդից. տեսանեն. Կլիմաք.: *Ծաղկոցս՝ որ ազնուատունկ եւ անուշահոտ օդիցն են արմք. Բրս. ապաշխ.: *Զօդն հարկանել, կամ վիրաւորել, բախել եւայլնʼʼ. տե՛ս ʼի բայսն անդ: ՕԴ. Շնչառութիւն յօդոյ. *Զհասարակաց օդն ձգեցի յիս: Եւ ո՛չ ունչք առ ʼի ձգելոյ զօդ. ձգեցի յիս: Եւ ո՛չ ունչք առ ʼի ձգելոյ զօդ. Իմ. ՟Է. 3: ՟Ժ՟Ե. 15: *Ուստի է քեզ գոլդ, տուրեւառութիւն օդոյդ. Ածաբ. աղք.: *Կենդանի են միայն զօդն ծծելով. Եղիշ. ՟Ը:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.