ՕՏԱՐԱՁԱՅՆ

(ի, ից.) NBH 2-1029 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c, 14c ա. ἑτερόφωνος, ἁλλότριος, ξένος alienam edens vocem, alienus, peregrinus. Որոյ Ձայնն կամ բարբառն է օտար. օտարալեզու. օտարախոհ. հակառակաբան. *Օտարաձայն այլամիտ խորհուրդս ունել նմա ընդ օրէնս արքունի: Յուսմունս պէսպէս եւ յօտարաձայնս դանդաչէք. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Գ. 16: Եբր. ՟Ժ՟Գ. 9: Օտարաձայն բանից. զի՞նչ օտարաձայն ինչ է՝ զոր մեք պատմեմք: Յաշխարհս հեռաւորս եւ օտարաձայնս առաքէի զքեզ: Եւ ոչ այլ ումեք օտարաձայնից. Կոչ. ՟Ժ. ՟Ժ՟Բ: Կանոն.: Գէ. ես.: Ոսկիփոր.: *Ահիւ տագնապեալ այլալեզու հրէիցն ... սարսեալ դողային յօտարաձայն լեզուացն. Տաղ անդրէի.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅԼԱԲԱՐԲԱՌ — ( ) NBH 1 0084 Chronological Sequence: Early classical ա. Ոյր բարբառն է անսովոր եւ օտար. այլաբան. *Ընդ ծանօթական բանսն խառնեալ անկանէ զբանն, զի մի՛ ամենայն ուրեք օտարաձայն այլաբարբառ կարծիցի. Ոսկ. մ. ՟Ա. 15. յն. օտարաձայնել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՁԱՅՆ — ( ) NBH 1 0086 Chronological Sequence: Early classical ա.մ. Տարաձայն. օտարաձայն. եւ այլաբարբառ. *Իսկ պտուղն այսորիկ քակտումն էր, այլաձայն մոլորեալք այր յեղբօրէ. Ագաթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՈՒԵՍՏԱԽՕՍԵՄ — (եցի.) NBH 1 0372 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c ն. Ըստ արուեստի խօսել. ճարտարաբանել. եւ Մեկնել ոճով. *Թեթեւագոյն ըստ աշխարհակիր կարգացն արուեստախօսեալ: Ոչ օտարաձայն ʼի միմեանց արուեստախօսեալս. Ագաթ.: *Ոչ ʼի մէնջ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՏԱՐԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 1029 Chronological Sequence: 6c, 11c գ. ἐτεροφωνία diversitas vocis. Օտարաձայն գոլն. օտար ձայն. անլուր կամ լսելի բառ՝ բարբառ. անմիաբանութիւն. *Ոչ է արժան յօտարաձայնութեան սկիզբն առնել բառից, այլ ʼի ծանօթիցն. Անյաղթ վերլծ. արիստ.: *Ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.