ԱԿՆԱԾՈՒ

(ի, աց.) NBH 1-0025 Chronological Sequence: 6c, 12c ա.գ. ἕφορος, ἑπίτροπος inspector, moderator, procurator Ակնածօղ՝ տեսչութեամբ եւ խնամարկութեամբ. տեսուչ. ոստիկան. խնամածու. յանձանձիչ. պարետ. վերակացու. ... *Աստուած՝ որ ամենայն նեղելոցն է ակնածու: Ի բոլորեցունցն ակնածուէ ճողոպրել ոչ կարաց: Հասանել ակնածուին եւ տածչին ամենեցուն: Զոր տեսեալ ակնածուն. քանզի միայն պարտ եւ արժան է Աստուծոյ զոգի տեսանել: Վերակացուին եւ ակնածուին մարդկային դատաստանին: Ոչ կարծեն վերակացու եւ ակնածու գոլ մարդկային իրաց. Փիլ.: *Խաչն՝ ակնածու այրեաց: Ոչ ինչ թաքնու յամենահայեաց աչաց ակնածուին մերոյ Քրիստոսի: Հաւանական կամօք ակնածու սմա ընդունողացն լինելով. Անյաղթ բարձր.: Սարկ. քհ.: Պիտ.: Ի ՎԵՐԱՅ ԱԿՆԱԾՈՒ՝ պիտակ ոճով նոյն ընդ վ. իբր ըստ յն. բարդութեան. կամ վերատեսուչ. *Նմանի ʼի վերայ ակնածուացն իշխանութեան առ ղակեդեմոնացիս. Փիլ. նխ. ՟բ.: ա. ԱԿՆԱԾՈՒ. ա. Ակնածօղ յերեսաց այլոց առ ահի կամ ամօթոյ. ուստի՝ Ո՛Չ ԱԿՆԱԾՈՒ՝ է անամօթ. ... *Ո՛վ վիրագ անհնարին, ո՛չ ʼի մերձաւորէս ակնածու, եւ ո՛չ ʼի հզօրէն սարսող. Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՉԱՌԵՄ — (եցի.) NBH 1 0266 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c չ. θαυμάζω, ἑπιγινώσκω προσώπον, χαρίζομαι , ἁίδουμαι observantia prosequor, personam accipio, gratificor, vereor Ակն առնուլ. ակնածել. պատկառել. շնորհս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵԾԱՔԱՂԱՔ — (ի.) NBH 2 0242 Chronological Sequence: 6c գ. μεγαλόπολις magna civitas. Քաղաք մեծ. մայրաքաղաք. *Վայրագք՝ զքաղաքք ոչ տեսեալ, զգեօղն կամ զգաւիթն մեծաքաղաք կարծեն, անգիտութեամբ արդարեւ ճշմարիտ մեծաքաղաքին: Զմեծաքաղաքս զայս աշխարհ: Մեծաքաղաքիս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՐԱԿՈՒՍԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0854 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c գ. Տարակոյս՝ ըստ ամենայն նշ. իբր ἁπορία . Վարանք մտաց. հոգ եւ՝ տագնապ. *Խաւար խստութեան ʼի տարակուսանս նոցա: Հաստատեցից ʼի վերայ ձեր տագնապաւ տարակուսանս (յն. մի բառ):… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.