ԱՆՊԱՏՍՊԱՐԱՆ

(-) NBH 1-0228 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c ա. ԱՆՊԱՏՍՊԱՐ ԱՆՊԱՏՍՊԱՐԱՆ. Ոյր չիք պատսպարօղ եւ պատսպարան, իբր հովանի կամ պատօղ ասպար. անօգնական. մերկ յամրութենէ. անմասն ʼի նպաստից եւ ʼի պաշտպանութենէ. թողեալ լքեալ. անմխիթար. *Անպատսպար տառապեալ, կամ թշուառ, կամ անկեալ: Ոչ անպատսպար ʼի մնալ թեւոց քոց օգնականութենէ. Նար. ՟Ժ՟Է. ՟Ի՟Զ. ՟Ծ՟Զ. ՟Ղ՟Գ: *Անպատսպարանք լինիցին ʼի քումմէ բարերարութենէդ. Իմ. ՟Ժ՟Զ. 11: *Անպատսպար եւ անայցելու. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Զ: *Անպատսպար վայրս ունէր քաղաքն. Լաստ. ՟Ժ՟Թ: *Անպատսպար աղքատութիւն. Ոսկ. մ. ՟Ա. 3: Վրք. ոսկ.: Շ. մտթ.: Եւ Այն՝ յոր ոչ լինի պատսպարիլ կամ ապաւինիլ. *Ի յայսմ անպատսպար ապաւինութենէ. Նար. ՟Ղ՟Բ: *Զի ապրեսցուք մեք յանօրէն եւ յանպատսպարան մարդկանէ. այսինքն ʼի հալածչաց եւ ʼի կեղծաւորաց. Եփր. ՟բ. թես.: *Ի մտախաբ՝ յանպատսպարան բանսարկու մարդկանէ. Բուզ. ՟Գ. 5:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆՈՒՐԵՔ — ( ) NBH 1 0223 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c ա. որ եւ ԱՆՈՒՐ, ԱՆՈՒՍՏԵՔ. Անկարօտ տեղւոյ. եւ ոչ բովանդակեալ ուրեք. *Անուրեք վայրից. Նար. ՟Ի՟Գ: ԱՆՈՒՐԵՔ. Չունօղ զտեղի. անյարկ. անտուն. *Այր մի անծանօթ յամենեցունց, անոք, անուրեք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՀԱՊԱՆ — ( ) NBH 1 0225 Chronological Sequence: 5c, 6c, 12c ա. ԱՆՊԱՀԱՊԱՆ որ եւ ԱՆՊԱՀՊԱՆ. ἁφύλακτος incustoditus Ուր չիք պահապան կամ պահպանութիւն. ոչ բարւոք պահեալ. անպատսպարան, եւ անզգոյշ. *Իբր յանպահապան քաղաք. Լմբ. պտրգ.: Իսկ *Լեզու խոշոր եւ վատախօս, եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՏՍՊԱՐ — ( ) NBH 1 0228 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c ա. ԱՆՊԱՏՍՊԱՐ ԱՆՊԱՏՍՊԱՐԱՆ. Ոյր չիք պատսպարօղ եւ պատսպարան, իբր հովանի կամ պատօղ ասպար. անօգնական. մերկ յամրութենէ. անմասն ʼի նպաստից եւ ʼի պաշտպանութենէ. թողեալ լքեալ. անմխիթար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.