ԱԿՆԱԾՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0025 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 11c գ. αἱδώς reverentia verecundia Պատկառանք. ամօթխածութիւն. զգուշութիւն. ... *Խրատու ակնածութեան իմոյ լուայց: Կանայք ... ակնածութեամբ եւ զգաստութեամբ զարդարել զանձինս. Յոբ. ՟Ի. 3: ՟Ա. Տիմ. ՟Բ. 9: *Որ ոչն էր դոյզն ինչ սիրոյ եւ ակնածութեան: Գաղտագողի շրջելով ակնածութեամբ ʼի մարդկանէ. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 24: Մանդ. ՟Ժ՟Ը: ԱԿՆԱԾՈՒԹԻՒՆ. ἑπιφροσήνη providentia, instinctus, suggestio Գործ եւ ներգործութիւն ակնածուի. տեսչութիւն. նախախնամութիւն. թելադրութիւն. ազդեցութիւն. ... *Նախախնամութիւն ակնածութեան: Որ (ինչ) առանց աստուածային ակնածութեանն է՝ անօգուտ է: Ոչ առանց աստուածային ակնածութեանն եւ օգնականութեան վճարեցաւ. Փիլ. ստէպ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԿՆԱՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0026 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c գ. προσωποληψία personarum acceptio Աչառանք. աչառութիւն. երեսպաշտութիւն. ... *Եթէ առից ինչ ʼի ձէնջ ակնառութեամբ: Ո՛չ է ակնառութիւն առաջի Աստուծոյ: Ակնառութիւն ոչ գոյ առաջի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆԿԱԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0026 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. προσδοκία expectatio, exspectatio Ակնկալելն. ակն ունելն. յոյս. վստահութիւն. եւ սպասեալ բարիքն կամ բարերարն. ... *Նա է ակնկալութիւն հեթանոսաց: Մինչդեռ ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՉԱՌԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0266 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. πρόσκλησις, ὐπότημα personarum acceptio, aupicatio Աչառութիւն. ակնառութիւն, ակնածութիւն. եւ Կասկածանք. ընդ ակամբ հայելն. *Մի՛ ինչ առնե աչառանօք. ՟Ա. Տիմ. ՟Ե. 21:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՉԱՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0266 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. προσωποληψία personae acceptio, velrespectus որ եւ ԱՉԱՌԱՆՔ. Ակնառութիւն. մարդահաճութիւն. երեսպաշտութիւն .... եւ Ակնածութիւն. պատկառանք. ... *Մի՛ աչառութեամբ (կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵՍ — (ի. մանաւանդ ԵՐԵՍՔ, սաց, օք, ովք.) NBH 1 0676 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 17c գ. πρόσωπον, ὅψις facies, vultus, aspectus Առաջին երեւեալն եւ երեւեցուցիչն յամենայնի. մանաւանդ ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿԻՒՂÿ — (ի, իւ, ից.) NBH 1 0693 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ԵՐԿԻՒՂ գրի եւ ԵՐԿԵՒՂ, ԵՐԿԵՂ, ԵՐԿԻՂ. (լծ. եւ երկեւան, երկուանք.) φόβος timor, pavor δειλία (լծ. դող.) formido, timiditas εὑλάβεια… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐՇՈՒՄՆ — (շման.) NBH 1 0980 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c գ. ὐποστολή contractio αἱδώς verecundia εὑλάβεια, θεραπεία reverentia, cautio, officium, cultus. Խորշիլն. յետս կասումն. զգուշութիւն. եւ Պտտկառանք. ակնածութիւն, յարգանք. ... *Երկիւղ յաստուծոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏԿԱՌԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0612 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c ն. ἑντροπή verecundia, pudor, pudicitia, reverentia. Ամօթ գովելի. ակնածութիւն. ամօթխածութիւն. համեստութիւն. յարգութիւն. առ, հիճապ, էտէպ, ըրզ. *Դու գիտես… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏԿԱՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0612 Chronological Sequence: Early classical, 6c Տ. ՊԱՏԿԱՌԱՆՔ. αἱσχύνη pudor. *Պատկառութիւն եւ ամօթ բերեն. Փիլ. լին. ՟Դ. 6: *Մինչդեռ պատկառութիւն իբրեւ սանձք ʼի բերան կայցեն: Կայ եւ կայ պատկառութիւն ինչ տնկեալ յոգիսն, եւ ակնածութիւն մէտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐԱՊԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0809 Chronological Sequence: 12c գ. Յարդութիւն. մեծարանք. եւ Ակնածութիւն. *Որ վասն երեսաց վերապատուութեան հնազանդի յոչ բարիսն. Մաշկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.