ԱԿՆԿԱԼԵՄ

(եցի.) NBH 1-0026 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c չ. ԱԿՆԿԱԼԵՄ ԱԿՆԿԱԼԻՄ կամ ԱԿՆ ԿԱԼՈՒՄ. Նոյն ընդ ԱԿՆ ՈՒՆԻՄ, ակն կալայ. ուստի ԱԿՆԿԱԼԵՍՑԻ, այս ինքն ակնկալեալ լիցի. προσδοκάομαι expector ԱԿՆԿԱԼԼԻ, կամ ԱԿՆԿԱԼԻ, իբր ակնկալելի, ակնունելի. προσδοκώμενος expectabilis եւ ԱԿՆԿԱԼԻՔ, իբր ակնկալութիւն: *Ակնկալեսցի իբրեւ զանձրեւ բարբառ իմ. Օր. ՟Լ՟Բ. 2: *Ե՛ն ինչ՝ որ աստէն մերձ են, եւ ե՛ն ինչ՝ որ ակնկալլիք: Ակնկալլին բարի՝ ցանկութիւն է, իսկ անդէն մերձն՝ հեշտութիւն: Ոչ նմանապէս զարհուրեցուցանէ չար՝ ակնկալլին, եւ ʼի վերայ եկեալն: Յուսով հանդերձելոցն փառաց, եւ ցանկութեամբ ակնկալեաց բարեաց. Նիւս. բն.: *Յակընկալեացն վրիպէին. Գր. տղ. յերուսաղէմ.: *Փորձութեան ակնկալլի. Տօնակ.: *Զյարութիւնն զակնկալին հաւատացելոց: Դիպուած ինչ բարւոյ լինիցի առանց աշխատութեանց եւ ակնկալեաց: Ամենայնցն ակնկալիք դու ես ... Յանդգնութիւն էր ինձ այս. նաեւ յաստուածային կողմանէն պատժոց ակնկալիք. Սարգ.: Խոսր.: Նար. երգ.: Որպէս եւ Մանդ. ՟Ի՟Ա. *Երկայնամտեալ՝ ակնկալով դարձի ապաշխարութեանʼʼ. իմա՛, ակնկալլով կամ ակնկալելով:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԿՆԿԱԼԻ — ( ) NBH 1 0026 Chronological Sequence: Unknown date ԱԿՆԿԱԼԼԻ կամ ԱԿՆԿԱԼԻ. Տե՛ս ʼի բայդ ԱԿՆԿԱԼԵՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆԿԱԼԻՄ — (եցայ) NBH 1 0026 Chronological Sequence: Unknown date չ. Տ. ԱԿՆԿԱԼԵՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆԿԱԼԼԻ — ( ) NBH 1 0026 Chronological Sequence: Unknown date ԱԿՆԿԱԼԼԻ կամ ԱԿՆԿԱԼԻ. Տե՛ս ʼի բայդ ԱԿՆԿԱԼԵՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.