ԱՆՎԵՐԱՐԿՈՒ

(-) NBH 1-0240 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c ա. Որ չունի զվերարկու, կամ զծածկարան անկողնոյ. անհանդերձ. մերկ. վրան լաթ չունեցօղ. *Անվերարկուք, գետնիխշտիք լինէին. Եղիշ. ՟Ը: *Անվերարկու ʼի տարտարոսի: Անվերարկու ծանակութիւնք: Մի՛ անվերարկու առներ զսառուցեալն. Նար. ՟Ի՟Զ.: Նար. կ.: Նար. ՟Ձ՟Է: Նմանութեամբ, Ակներեւ. յայտնի. պայծառ. *Լուսաւորութիւն անքօղ եւ անվերարկու. Նար. ՟Ժ՟Ա: մ. մ. Առանց վերարկուի կամ ծածկութի. *Անվերարկու շրջել. Մաշկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԱՐԵՒ — ( ) NBH 1 0115 Chronological Sequence: 10c ա. Ուր չկայցէ արեւ. անլոյս. խաւարին. արեւ չունեցօղ, մո՛ւթ. *Անարեւ միգով յամենայն մասանց պարփակեալ: Յոյժ անարեւ եւ անվերարկու ʼի տարտարոսի. Նար. ԻԳ. ԻԶ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳԵՍՏ — (ի, ից.) NBH 1 0144 Chronological Sequence: Early classical, 9c ա. Պակասեալ ʼի զգեստուց. անհանդերձ. անվերարկու. մերկ. լաթ չունեցօղ. ... *Անզգեստ եւ անբնակ. Զքր. կթ. Մտթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՆԴԵՐՁ — ( ) NBH 1 0180 Chronological Sequence: Early classical, 6c ա. Պակասեալ ʼի հանդերձից. անվերարկու. եւ մերկ. առանց պատանաց. ἁνείμων non vestitus, male vestitus եւ nudus եւ ἅταφος insepultus *Անհանդերձք, միայն պատմուճանօք: Ոչ միայն անհանդերձ, այլ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՇԱՆԴԱՄ — (ի, ից.) NBH 1 0864 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. Ոյր անդամ, կամ ըստ յն. մարմին՝ իցէ իբրեւ զիշոյ, որպէս անարգել ʼի ցանկութիւն. *Անձակեցէր զաչս քո առ քաղդեացիսն յիշանդամս եւ ʼի ձիանդամս. Եզեկ. ՟Ի՟Գ. 20: *իշանդամիցն պատկառանք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1006 Chronological Sequence: 8c, 10c, 11c Տ. ԾԱՆԱԿԱՆՔ. ἁσχημοσύνη. *Ո՞րչափ չար է, եւ ʼի ծանակութեան համարի, թէ մերկ շրջեաք: Յայտնեսցի ծանակութիւն աղտեղութեան նոցա. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1. եւ 6: *Ընդ խաւար զխաւարայինսն կատարելով ծանակութիւնս. Յհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՐԿ — (ոյ, ոց, եւ ի, աց.) NBH 2 0254 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 12c, 13c ա. γυμνός nudus ἁνακατάλυπτος retectus, non velatus. (լծ. լերկ). Անվերարկու. անհանդերձ. բա՛ց. ... *Էին երկոքեան մերկ: Գիտացին՝ զի մերկ էին:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՐԿԱՂԱԲԱՂ — ( ) NBH 2 0254 Chronological Sequence: Early classical ա. Մերը յաղաբողոնէ. անվերարկու. մերկիմաստակ. *Զմերկաղաբաղսն, որ ʼի հնդկաց են. Ոսկ. ՟բ. կոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՐԿԱՊԱՐԱՆՈՑ — ( ) NBH 2 0255 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա.մ. τετραχηλισμένος nudato cervice, apertus. Մերկ պարանոցաւ. իբր ամենայն իրօք յայտնի, անթաքչելի. ... *Ամենայն ինչ մերկապարանոց կայ առաջի աչաց նորա. Եբր. ՟Դ. 13: *Եւ զի՞նչ է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱՀԱՆԴԵՐՁ — ( ) NBH 2 0266 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c ա.մ. Ունօղ կամ ունելով զմի եւեթ հանդերձ. միաձորձ. մէկ հագուստով. ... *Դանիէլ՝ միահանդերձ մաշկանափորտն: Միահանդերձք՝ բոկագնացք. Բուզ. ՟Դ. 14: ՟Զ. 15: *Միաձի միահանդերձ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.