ԱՆՏՈՒՆ

(-) NBH 1-0247 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἅοικος, ἁνέστιος domo et sede propria carens Ոյր չիք տուն եւ բնակարան առանճին. անյարկ. եւ Որոյ չգուցեն ընտանիք. տուն տեղ չունեցօղ. ... *Օտար առաջի անկեալ՝ անտուն անբնակ. Ածաբ. մկրտ.: *Տնակից առնեն զանտունն. Ոսկ. ես.: *Անտունք եւ անբնակք լինին: Ոչ եղեւ անտուն, եւ ոչ արտաքս փակեալ: Անտուն արդարեւ է ամենայն, որ ամային է ʼի կնոջէ. Փիլ.: *Ես աղքատս եւ անտունս. Ածաբ. ծն.: *Դժոխազգի՞ ոք ես, եւ անտուն. Բրս. հայեաց.: *Անտուն, եւ անքաղաք. Սարգ. յկ. ՟Դ: եւ Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ժ՟Բ: *Անտուն էր, եւ ոչ ուներ հանգիստ: Այս անտուն ճնճղուկս: Հայել յանտուն լինելն քրիստոսի. Լմբ. սղ.: *(Ադամ) տրտմէր ընդ իւրն միայն անտուն ամայութիւն եւ զրկանս. Յհ. իմ. երեւ.: մ. ԱՆՏՈՒՆ. մ. Առանց տան. իբրեւ պատդուխտ. *Անտուն շրջի անբովանդակելին, եթէ ոչ ʼի սմին տան տաղաւարեսցի. Նար. ՟Հ՟Ե: *Այդր անտուն շրջեցայ, եւ ապա յայս խորանս մտայ. Լմբ. սղ. ՟Ժ՟Դ. ՟Ձ՟Գ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԲՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0123 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 13c ա.գ. Ուր չկայցէ բնակիչ. անմարդի. անշէն. ամայի. ... *Հնգամասանց երկուս հաշիւ ընկալան մարդիկ, եւ անբնակք մնացին երեքն. Փիլ. նխ. ՟բ.: *Զբազում անբնակ երկիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՔԱՂԱՔ — ( ) NBH 1 0254 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ա. ἅπολις extorris, erro, cui nulla est patria Որ չունի զքաղաք, կամ զյատկութիւնս քաղաքացւոյ. անտուն. պանդուխտ. *Ագռաւն անտուն է, անբնակ, անքաղաք. Փիլ. լին.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՆԿԵՐԱՍԷՐ — ( ) NBH 1 0149 Chronological Sequence: Unknown date ա. Իբր առանձնասէր, առանձնութեան սիրօղ. ἁφιλέταιρος *Անքաղաք, անտուն, անինչ, անընկերասէր. Բրս. թղթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅԱՐԿ — ( ) NBH 1 0207 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c ա. ἅστεγος non tectus, sine tecto Ոյր չգուցէ յարկ բնակութեան. անտուն. բացօթեագ. տուն տեղ չունեցօղ. *Զաղքատս անյարկս տա՛ր ʼի տուն քո. Ես. ՟Ծ. 7: *Զանյարկս ընդ յարկաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒՐԵՔ — ( ) NBH 1 0223 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c ա. որ եւ ԱՆՈՒՐ, ԱՆՈՒՍՏԵՔ. Անկարօտ տեղւոյ. եւ ոչ բովանդակեալ ուրեք. *Անուրեք վայրից. Նար. ՟Ի՟Գ: ԱՆՈՒՐԵՔ. Չունօղ զտեղի. անյարկ. անտուն. *Այր մի անծանօթ յամենեցունց, անոք, անուրեք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0247 Chronological Sequence: 9c գ. Անտուն եւ անյարկ գոլն. *Որ ցանգ ʼի քաղցոյն եւ ʼի մերկութենէն լլկին եւ կռփահարին. Նանայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՐԿԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0753 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 13c ն. ἁδίκημα injuria, laesio Զրկելն, իլն. անիրաւութիւն. վնաս. տոյժ. զուլում, ... *Զրկեմք վասն տեշտ ցանկութեանն. իսկ զրկանքն ո՛չ առանց յետին խորամանգութեանն լինի. Փիլ. այլաբ.: *Ընդ զրկանաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՅՐԱԲՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0778 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 11c, 13c ա. ἁγρικός rusticus եւ այլն. Բնակեալն ʼի վայրի ʼի բացի, ի ստորին եւ յանշուք տեղիս. գիւղաբնակ. հիւղաբնակ. անտուն. լեռնասուն. անապատասուն. շինական.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՆԱՆԿԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0883 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 11c, 13c չ. πένομαι inops vel pauper sum, egeo ταπείνομαι humilior. Անկանիլ ʼի մեծութենէ. աղքատանալ. նուաստանալ. *Ընչիւք թոյլ ետ տնանկանալ: Մեծացուցեր, եւ տնանկացայ. Ոսկ. յհ. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.