ԱԲԲԱՅ

(ի, ից) NBH 1-0001 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. ἁββᾷ Abba, Abba, abbas. Բառ քաղդ. եւ ասոր. ապ, ապպօ. եւ արաբ. էպ, էպու. այսինքն Հայր. վասն որոյ եւ կից ընդ թարգմանութեանն ասի առ հայրն երկնաւոր՝ Աբբայ հայր: Մարկ. ՟Ժ՟Դ. 36: Հռոմ. ՟Ը. 15: Գաղ. ՟Դ. 6: ԱԲԲԱՅ ասի եւ Հայր վանաց. վանական, միանձն, կրօնաւոր: *Աբբայ վանից: Ասէ աբբայ անտոն ցաբբայ պիմէն: Ի վանս սաբայի աբբայի: Ա՛բբայ, զի՞նչ արարեր. Վրք. հց.: ԱԲԲԱՅ ՀԱՅՐ, կամ ԱԲԲԱՀԱՅՐ, հօր Նոյն ընդ վերնոյն. զի ասի զԱստուծոյ հօրէ, եւ զՎանաց հօրէ, այսինքն զառաջնորդէ վանաց:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԲԱՍ — (ու) NBH 1 0001 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱԲԲԱՅ, ԱԲԲԱՍ: *Պատմեաց աբասուն: Ուրախ եղեւ աբասն. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԲԲԱՀԱՅՐ — (հօր) NBH 1 0001 Chronological Sequence: Unknown date ԱԲԲԱՅ ՀԱՅՐ, կամ ԱԲԲԱՀԱՅՐ, Նոյն ընդ վերնոյն. զի ասի զԱստուծոյ հօրէ, եւ զՎանաց հօրէ, այսինքն զառաջնորդէ վանաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԲԲԱՍ — ( ) NBH 1 0001 Chronological Sequence: Unknown date Նոյն ընդ Աբբայ, Աբաս, իբրեւ Հայր վանից. վանական. *Զիա՞րդ ասաց աբբասն. Վրք. հց. ՟Ժ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՋԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0287 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c πρόθεσις propositio որ եւ ԱՌԱՋԱՒՈՐՔ. Առաջի դրութիւն կամ մատուցումն նուիրաց, եւ նուիրեալն ընծայ. *Ի վերայ հացին առաջադրութեան: Ծխել առաջի նորա խունկս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՔԻՄԱՆՏՐԻՏ — ( ) NBH 1 0385 Chronological Sequence: Unknown date գ. որ եւ ԱՐՇԻՄԱՆՏՐԻՏ. յն. արխիմադրդիս այսինքն փարախապետ. որպէս Վանահայր. աբբայ. Վրք. հց. ՟Թ. ՟Ժ՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐԻ — ( ) NBH 1 0975 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ԽՈՐԻ կամ ԽՈՒՐԻ, կամ ԽՈՐ. որ յօդիւ գրի ʼի մեզ Խորին. ըստ արաբ. քուրլա, քարրա, գառի, գըրայեթճի . այսինքն Քաջ վերծանօղ. ընթերցօղ եւ մեկնիչ գրոց. (ըստ տճկ. ընթերցօղ կուրանի իւրեանց. զի եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՅՐ — (հօր, հարք, հարց կամ հարանց.) NBH 2 0032 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. πατήρ pater. Այր կամ արու ծնօղ զաւակի, իրական եւ նմանական. առնչակից որդւոյ: Եւ նախ յաստուած որպէս ծնօղ էական եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐՑԱՔՆՆԵՄ — (եցի.) NBH 2 0069 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c, 11c ն. περιεργάζομαι exploro, exquiro. Հարցանելով քննել. հարցափորձել. հարցանել. *Զարուեստ բժշկութեան հարցաքննէին. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 11: *Զայնպիսի ինչ կամէր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԵԲԵՆԻ — ( ) NBH 2 0704 Chronological Sequence: Unknown date ա.գ. ՍԵԲԵՆԻ կամ ՍԵՒՆԻ ՍԵԲԻՆ ՍԵԲԻՆԵԱՅ ՍԵԲԻՆԷ. Բառ յն. սէվէնիօն. σεβένιον palmae involucrum, palmula. Ճիւղ եւ տերեւ կամ ծագ ոստաց արմաւենւոյ, եւ հիւսեալն յայնմանէ. *Գտի այր մի ծեր ոմն, սեբենի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԵԲԻՆ — ( ) NBH 2 0704 Chronological Sequence: Unknown date ա.գ. ՍԵԲԵՆԻ կամ ՍԵՒՆԻ ՍԵԲԻՆ ՍԵԲԻՆԵԱՅ ՍԵԲԻՆԷ. Բառ յն. սէվէնիօն. σεβένιον palmae involucrum, palmula. Ճիւղ եւ տերեւ կամ ծագ ոստաց արմաւենւոյ, եւ հիւսեալն յայնմանէ. *Գտի այր մի ծեր ոմն, սեբենի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.